Behandeling & management

Waarom het begrip management?

Een arts behandelt een patiënt bijvoorbeeld met medicijnen of een operatie. Een patiënt ondergaat een behandeling of wordt behandeld. Zo gaat het nog vaak. Maar bij een complexe en chronische ziekte als diabetes is meer nodig dan behandeld worden of tabletten slikken!

U zult zelf keuzes moeten maken en beslissingen nemen: het heft in eigen hand. Elke dag, en voor de rest van uw leven. Daarom wordt bij diabetes ook de term "management" gebruikt, bij gebrek aan een beter Nederlands woord.

Met diabetes management wordt bedoelt het totaal aan handelingen en beslissingen dat ten doel heeft het best mogelijke resultaat te bereiken m.b.t. uw gezondheid en kwaliteit van leven.

Dat vergt een gezamenlijke krachtsinspanning van u en uw diabetes team. U speelt daarin de centrale rol, omdat u zelf dag in dag uit met uw diabetes moet omgaan.

Uw centrale rol heet zelfmanagement. Een manager van een bedrijf moet zorgen dat zijn bedrijf gezond blijft, beschikken over de nodige kennis en vaardigheden, en zich bekommeren om de marktpositie. Ook u heeft dergelijke taken. U moet als patiënt waken over uw gezondheid, in het proces van zorg en behandeling.

Hoe meer u weet en begrijpt over diabetes, hoe beter u er mee om kunt gaan. In een continu proces van educatie ontwikkelt u kennis, inzicht en vaardigheden: u speelt daarin de rol van leerling of student.

U wilt zo normaal mogelijk leven en op het maatschappelijke vlak geen uitzondering zijn. Normaal kunnen werken, een huis kunnen kopen en verzekerd kunnen zijn. U bent dus ook een mens met diabetes, die zijn belangen behartigt.

Een goede diabetes manager ben u niet zomaar, maar dat kunt u leren. Al doende, soms met vallen en opstaan, en met hulp van uw diabetes team. Ook ervaringsdeskundigen of lotgenoten bij de DVN kunnen u daarbij helpen.

Wat onder goed diabetes management wordt verstaan staat helder omschreven in de NDF zorgstandaard (met name voor zorgverleners) die u hier online kunt vinden. De versie die de DVN ervan maakte voor mensen met diabetes type 2 (de Zorgwijzer) kunt u hier als pdf downloaden.