Complicaties

Afbeelding van man met daarop aangegeven de gebieden waar complicaties kunnen optreden als gevolg van diabetesIn dit hoofdstuk gaan we dieper in op de verschillende complicaties die bij diabetes kunnen optreden, en hoe u die kunt helpen voorkómen.

De meeste complicaties zijn een gevolg van schade aan de grote of kleine bloedvaten.

Zoals we uitleggen in het hoofdstuk over hoge glucosewaarden is het vooral de combinatie van hoge glucosewaarden, roken, hoge bloeddruk en ongunstige bloedvetten die tot vaatschade leidt.

U vindt dat, met een illustratieve video, onder Gevolgen van langdurige hyperglycemie.

Door te werken aan een gezonde leefwijze en uw medicatie zorgvuldig te gebruiken doet u zelf al veel om complicaties tegen te gaan!

Maar ook als u uw best doet zijn complicaties niet altijd te vermijden. Ze kunnen zelfs al aanwezig als de diabetes wordt vastgesteld, omdat er vaak jaren met licht verhoogde glucosewaarden aan vooraf gaan zonder dat je het merkt.

Het kan dus ook voor u zinvol zijn om meer over complicaties te weten.

We beginnen met de gevolgen van schade aan het hart en de grote bloedvaten.
Daarna bespreken we de complicaties door schade aan de kleine bloedvaatjes:

  • in de ogen leidend tot retinopathie
  • in de nieren tot nefropathie
  • en aan de zenuwuiteinden tot neuropathie.

 

Vervolgens gaan we in op de voetproblemen die kunnen ontstaan bij neuropathie en vaatlijden aan de benen.
Tenslotte bespreken we nog enkele andere aandoeningen die bij diabetes vaker voorkomen en met de ziekte kunnen samenhangen.

Na de samenvatting aan het eind van dit hoofdstuk kunt u onder "nadere informatie" nog enkele onderwerpen vinden die dieper ingaan op wat is besproken.

Hebt u wat gehad aan deze pagina? Geef uw mening: 
Nog geen stemmen


U kunt stichting DIEP laten weten wat u van de inhoud op deze pagina vindt. Met uw mening kunnen wij de inhoud van deze website continu bijwerken en verbeteren. Als deze inhoud u heel goed geholpen heeft dan geeft u 5 sterren, heeft deze inhoud u helemaal niet geholpen dan geeft u 1 ster. U kunt natuurlijk ook kiezen voor een aantal sterren tussen de 1 en de 5. Namens de stichting DIEP, hartelijk bedankt voor het geven van uw mening!

Als u wilt kunt u onderaan de pagina ook een boodschap achterlaten, klik op reactie toevoegen om dit te doen. Onze moderator bekijkt de reacties en behoudt zich het recht voor om reacties met ongepast taalgebruik of reacties die op een andere manier ongepast bevonden worden niet te plaatsen. Omdat de reacties afkomstig zijn van bezoekers is stichting DIEP niet verantwoordelijk voor onderstaande inhoud!

Laatst aangepast op: 31/12/2013 - 16:24