Schema's en overzichten

Behandeling, overzicht jaargesprek

 


OVERZICHT JAARGESPREK

onderdeel onderwerp aandachtspunten
vragen (anamnese) algemeen huidige situatie (klachten, zorgen, welbevinden of stemming); zelfmanagement
leefstijl voeding, lichaamsbeweging, roken, alcohol
diabetes-regulatie medicatie, hypo’s
complicaties pijn op de borst, kortademigheid, etalage-benen; gezichtsvermogen; tintelingen, gevoelloosheid of pijn, wondjes; seksuele klachten; klachten bij plassen of ‘jeuk van onderen’ t.g.v. schimmelinfecties
 
lichamelijk onderzoek algemeen algemene indruk
risicofactoren bloeddruk, gewicht/ lengte, buikomvang
complicaties voeten; bloedvaten voeten en benen; gevoelsproeven met stemvork en monofilament; z.n. reflexen; mondinspectie op tekenen van tandvleesontsteking
bij insulinegebruik spuitplaatsen
 
zelfcontrole algemeen 
eventueel controle van glucosemeter en strips;
uitvoering van de zelfcontrole
diabetes-regulatie dagboekje, computeruitdraai en/of glucosemeter
 
lab-onderzoek diabetes-regulatie N glucose; HbA1c
risicofactoren N cholesterol, LDL, HDL, triglyceriden
complicaties urine-onderzoek op eiwit (albumine)
i.v.m. medicatie nierfunctie (kreatinine, geschatte klaring), leverfunctie, kalium
 
oogcontrole complicaties uitslag van oogarts of fundusfoto (netvliesfoto)
 
bespreking resultaten conclusies m.b.t. diabetesregulatie, overige risicofactoren, welbevinden, complicaties en zelfmanagement
 
behandel- of zorgplan waar nodig doelen, streefwaarden, frequentie en tijdstippen van zelfcontrole en/of behandeling aanpassen