Schema's en overzichten

Complicaties, neuropathie, wat kunt u zelf doen?


Wat u zelf kunt doen bij neuropathie
inzicht verwerven in het ziektebeeld
 • wat u wilt weten vragen aan uw zorgverlener
 • lotgenotencontact zoeken (bv DVN)
 • wat u wilt weten zoeken op internet (bv DIEP®)
 • bij uzelf nagaan wat kan bijdragen aan uw klachten
risicofactoren voor verergering aanpakken en klachten verminderen
 • glucosewaarden normaliseren, z.n. (vaker) insuline
 • regelmatige zelfcontrole en spreekuurcontrole
 • alcohol-gebruik beperken; niet roken
 • bloeddruk- en cholesteroltabletten dagelijks innemen volgens voorschrift
bij perifere neuropathie (gevoelsstoornissen, spierzwakte)
zenuwpijn e.d. verminderen
maatregelen om gevolgen te voorkomen
 • speciale pijnstillers gebruiken volgens voorschrift
 • dagboek met klachten bijhouden
 • eventuele bijwerkingen in dagboek noteren
 • aandacht op leuke dingen richten, afleiding zoeken
 • positief denken, genieten van wat u wel kunt
 • over uw ervaringen praten, schrijven of schilderen
 • begrip voor uw klachten vragen aan uw naasten
 • aangeboden psychologische steun overwegen
 • voeten en schoenen dagelijks bekijken
 • adviezen Goede Voetenzorg ter harte nemen
 • bij drukplekken/ wondjes overleggen met zorgverlener
 • zoveel mogelijk in beweging blijven
 • bij onzeker lopen zo nodig hulpmiddelen inzetten (stok, rollator...)
bij autonome functiestoornissen:
orthostatische hypotensie
(bloeddrukdaling bij opstaan)
gastroparese
(vertraagde maagontlediging)
 • geleidelijk opkomen van liggen, zitten naar staan
 • overleggen met arts over (extra) zout en vocht
 • lange steunkousen dragen (aangemeten)
 • zo nodig hulpmiddelen inzetten (stok, rollator...)
 
 • langzaam eten
 • rechtop zitten bij en na eten
 • meerdere kleine maaltijden, goed kauwen
 • veel drinken, geen koolzuurhoudende drankjes
 • overleggen met diëtist over minder vet, vezelarm, zacht, gepureerd of vloeibaar eten
 • zelfcontrole rond maaltijden intensiveren
 • insuline (-schema) aanpassen  i.o.m. uw zorgverlener
hart
darm (verstopping)
 • moeite, pijn of kortademigheid bij inspanning
 • altijd melden aan uw zorgverlener
 • vezelrijk eten en veel drinken
 • uw lichaamsbeweging opvoeren
blaas
erectiestoornis/droge vagina
 • veel drinken in combinatie met blaastraining
 • bekkenbodemoefeningen
 • plassen in andere houding, bv zittend i.p.v. staand
 • z.n. zelf-catheteriseren
 • erover praten met uw partner (en zorgverlener)
 • storende factoren (stress, roken, alcohol) vermijden
 • erectiepillen gebruiken in overleg met uw huisarts
 • glijmiddel gebruiken
 • z.n. hulpmiddelen toepassen in overleg met uroloog of seksuoloog