Nadere info module "Over op insuline"

Insuline soorten en schema's

insuline werkingsduur

Er zijn diverse soorten insuline, die vooral verschillen in werkingsduur: van kort tot langwerkend, en mengsels daarvan. Op basis van de zogeheten werkingsprofielen zijn daardoor meerdere injectie schema's mogelijk. Langwerkende insulines hoeven minder vaak op een dag te worden gespoten dan kort- of snelwerkende insulines.

Enkele voorbeelden van die profielen ziet u rechts op dit scherm. Wilt u de verschillende insulines of hun profielen op een rij zien, klik dan onder op het betreffende overzicht.

Als u bij of na tabletten insuline gaat spuiten wordt vaak gekozen voor 1 of 2 injecties per dag met middellang tot lang werkende insuline, of een mengsel bij 2 maal daags.

Meermaal daags insuline betekent in de praktijk soms 3, meestal 4 injecties per dag. Bij elke maaltijd wordt kort- of snelwerkende insuline gespoten, in combinatie met 1 maal daags middellang- of langwerkende insuline.

Een meermaal daags schema kan nodig zijn wanneer u zeer ongevoelig bent voor insuline en daardoor veel insuline nodig heeft. Omdat een grote hoeveelheid insuline op een plek pijnlijker is bij spuiten en langzamer in het bloed wordt opgenomen wordt vaak een maximum van 50 eenheden per injectie aangeraden. Een hoge dosis zal dan over meerdere injecties per dag verdeeld moeten worden.

Met een meermaal daags schema kunt u uw glucosewaarden ook beter sturen. Voor zo'n schema wordt dus vaak gekozen door mensen die flexibel willen kunnen omgaan met het tijdstip waarop ze eten, de hoeveelheid koolhydraten en inspanning.

Een insulinepomp met kort- of snelwerkende insuline benadert de gezonde situatie van op afroep beschikbare insuline nog het meest. Via een onderhuids naaldje in de buik komt dan continu wat insuline binnen. De pomp kan worden geprogrammeerd, bijvoorbeeld voor een lagere dosis als u slaapt.

Als u kort- of snelwerkende insuline gebruikt in een meermaal daags schema of in een insulinepomp, kunt u leren om zelf de insulinedosis aan te passen aan wat u wilt eten, of hoeveel u gaat sporten. U kunt ook leren om zo nodig hoge glucosewaarden te corrigeren met extra insuline. Dat zelf aanpassen van de dosis noemen we zelfregulatie. We bespreken dat bij de "nadere info" in het hoofdstuk over zelfcontrole.

Hieronder vindt u een overzicht van de gangbare insulines en de werkingprofielen: 


INSULINES EN HUN TOEPASSING in NL 
 
werkingsduur
soortnaam
merknaam
voornaamste toepassing
snelwerkend (SW)
(ook wel ultrakort werkend genoemd)
lispro
aspart
glulisine
Humalog
NovoRapid, Fiasp
Apidra
bij maaltijden in meermaal daags schema;
ook voor bijspuiten
kortwerkend (KW)
gewone, humane insuline
Humuline Regular
Insuman Rapid
 
bij maaltijden in meermaal daags schema;
ook voor bijspuiten
mengsels met SW
 
 
Novomix 30, 50, 70
Humalog Mix 25, 50
 
2 maal daags schema
mengsels NPH+KW
 
Humuline 30/70
Insuman Comb 15, 25, 50
2 maal daags schema
middellangwerkend
NPH1 of isofane insuline
Insulatard
Humuline NPH
Insuman Basal
 
voor de nacht in combinatie met tabletten of
met KW/SW bij maaltijden;
ook wel 2 maal daags
 
langwerkend
 
glargine
detemir
Lantus, Abasaglar, Toujeo
Levemir
1 maal daags, ook in combinatie met KW/SW bij maaltijden
 
ultralangwerkend 
degludec² 
Tresiba 
1 maal daags, ook in combinatie 
met KW/SW bij maaltijden 
Alle penvullingen of de meeste wegwerppennen bevatten 300 eenheden (E) insuline in 3 ml.
Er zijn ook wegwerppennen die 600 eenheden(E) of 900 eenheden(E) insuline in 3 ml bevatten.
©2017/DIEP®/MUMC

Werkingsprofielen insulines (in uren)