Nadere info

Streefwaarden

Wat zijn streefwaarden? Uw persoonlijke streefwaarden zijn de uitkomsten van allerlei bepalingen en metingen (zoals HbA1c, bloeddruk of gewicht), waarbij u en uw behandelaars streven naar een zo goed mogelijk resultaat van de diabeteszorg in uw situatie.

Algemene streefwaarden zijn die uitkomsten, waarvan in onderzoek bij grote aantallen mensen met diabetes is bewezen dat ze de kans op complicaties uitstellen, beperken of voorkomen.

Persoonlijke streefwaarden zijn vaak gelijk aan de algemene streefwaarden, maar soms ook niet. We noemen twee voorbeelden:

Stel u bent een 50-jarige man, die metformine en 2 x daags insuline gebruikt. De algemene streefwaarde voor het HbA1c op uw leeftijd is lager dan 53 mmol/mol. Bij zo’n goede instelling is er wel een kans op hypo’s. Maar u bent buschauffeur, en wilt dus geen hypo tijdens uw werk. Dan kunnen u en uw zorgverlener afspreken dat uw streefwaarde voor het HbA1c (voorlopig) niet 53mmol/mol maar bijvoorbeeld 58mmol/mol is.

Of: u bent een vrouw van 70 jaar met een gewicht van 83 kilo en een lengte van 1.70, dus een BMI van 29 kg/m2. Volgens de algemene streefwaarde voor een goede BMI (onder 25) zou uw gewicht 72 kg moeten zijn. Moet u nu 11 kilo afvallen? Nee, maar u kunt met uw diëtist afspreken dat u probeert 5-10% van uw gewicht kwijt te raken. U kiest voor 7 kg afvallen. Uw streefwaarde voor de BMI voor de komende periode wordt dan 26.5 kg/m2

Uw diabetesteam hanteert in principe de algemene streefwaarden, tenzij er een goede reden is om samen een andere streefwaarde voor u af te spreken. Dat kan tijdelijk zijn, bijvoorbeeld als haalbare tussenstap op weg naar een nog onbereikbaar doel. Het kan ook blijvend zijn, bijvoorbeeld als u een bijkomende ziekte of handicap heeft die maakt dat de algemeen geldende streefwaarde voor u niet haalbaar of niet verstandig is.

U kunt uw eigen streefwaarden vastleggen in de Diabetespas, zoals te zien is op het plaatje hierboven. De diabetespas is verkrijgbaar bij uw apotheek.

De algemene streefwaarden die als leidraad worden gehanteerd hebben we samengevat in onderstaande tabellen. Een pdf-versie daarvan om af te drukken vindt u hier.


ALGEMENE STREEFWAARDEN BIJ DIABETES TYPE 2
 
meting situatie streef-waarde eenheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
glucose
 
nuchter 4,5 - 8 mmol/l
2 uur na maaltijd
< 9
HbA1c zie tabel hieronder
BMI
 
<25
kg/m²
bloeddruk < 80 j algemeen < 140/90 mmHg
 
bij HVZ¹ zo mogelijk ≤ 130/80
≥ 80 jaar
≤ 160
totaal cholesterol
nuchter
 
 
 
< 4.5
mmol/l
 
 
 
LDL (-cholesterol)  
≤ 2.5
HDL (-cholesterol)  
> 1
triglyceriden (TG)  
< 1.6
indeling eiwituitscheiding:
normaal
 
micro-alb
macro-alb
eiwit in urine  
(albuminurie) 
portie
< 20  
mg/l 
20 - 200
> 200
24 uurs urine
< 30
mg/24 u
30 - 300
> 300
albumine/kreat-ratio
portie, mannen
< 2.5  
 
2.5 - 25
> 25
portie, vrouwen < 3.5   3.5 - 35 > 35
< = kleiner of lager dan; > = groter of hoger dan; ≤ = lager of gelijk aan; ≥ = ouder of gelijk aan 
HVZ¹ = bij hart/vaatziekten (maar ook bij microalbuminurie)
 

 


ALGEMENE STREEFWAARDEN HbA1c 
 
leeftijd bloedglucoseverlagende medicatie diabetesduur
HbA1c
in mmol/mol
HbA1c
in % (oud)
 
< 70 jaar nvt nvt < 53 < 7
≥ 70 jaar geen of alleen metformine nvt < 53 < 7
andere glucoseverlagende medicatie < 10 jaar ≤ 58 ≤ 7,5
≥ 10 jaar ≤ 64 ≤ 8
nvt = niet van toepassing; geldt ongeacht bloedglucoseverlagende medicatie en/of diabetesduur
bron: NHG Standaard Diabetes type 2 (2013)