Complicaties

Hart- en vaatziekten

Mensen met diabetes hebben een 2 tot 4 keer verhoogde kans om hart- en vaatziekten te krijgen en daaraan te overlijden.

Waarom komen hart- en vaatziekten bij diabetes type 2 zo vaak voor?

Dit heeft te maken met een combinatie van hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol en overgewicht, met name de vetophoping in de buik.

Al deze stofwisselingsaandoeningen hangen samen met ongevoeligheid voor insuline, ofwel insulineresistentie. De combinatie wordt dan ook het metabole syndroom genoemd, naar het woord metabolisme voor stofwisseling.

Dit syndroom kan ook al aanwezig zijn voordat diabetes ontstaat. Vaak zijn dan de bloedglucosewaarden te hoog voor normale situatie, maar nog te laag voor de diagnose diabetes. Roken is een extra risicofactor. Door een tijdige en effectieve aanpak van deze cardiovasculaire risicofactoren kunt u het ontstaan en de uitbreiding van hart- en vaatziekten uitstellen of voorkomen.

Wilt u weten welke klachten hart- en vaatziekten kunnen geven? Dan raden wij u aan eens rustig te kijken naar het onderstaande overzicht, waarin de meest voorkomende ziektebeelden, klachten en oorzaken zijn samengevat. Als er klachten bij zijn die u herkent, maar die nog niet bekend zijn bij uw huisarts, neem dan contact op met uw huisarts.


OVERZICHT HART- EN VAATZIEKTEN
ziektebeeld
veel voorkomende klachten
wijze van ontstaan
hartklachten
(angina pectoris)
pijn, druk, zwaar of benauwd gevoel op de borst bij inspanning, of overgang naar kou (soms in rust); soms onverklaarde moeheid
onvoldoende doorbloeding van hartspier door vernauwing kransslagader(s) (coronairvaten)
hartinfarct
(myocardinfarct)
heftiger pijn, uitstralend naar linker arm of maagstreek, met zweten en misselijkheid; bij diabetes soms ook zonder klachten (stil infarct)
afsterven van deel hartspier door
afsluiting van een kransslagader
hartfalen
(decompensatio cordis)
verminderd inspanningsvermogen door benauwdheid en moeheid; soms opgezette benen door vochtophoping
pompstoornis hartspier door onvoldoende doorbloeding, litteken(s) infarct of lang bestaande hoge bloeddruk
TIA
(transient ischemic attack)
plotseling kortdurend slecht zien of spreken, krachtverlies, duizeligheid
tijdelijke blokkade hersenvaatjes door vetpropje uit hersenslagader
beroerte of CVA
(cerebrovasculair accident)
snel voortschrijdende halfzijdige verlamming, met of zonder spraakverlies, bewustzijnsdaling of (bij bloeding) hoofdpijn
herseninfarct door complete blokkade van een hersenvat; soms bloeding
perifeer vaatlijden
(claudicatio intermittens)
 
etalagebenen, pijn of moeheid in kuiten bij lopen, overgaand na even stilstaan
onvoldoende doorbloeding kuitspier door vaatvernauwing

Bij hartproblemen zult u door een cardioloog met medicijnen worden behandeld, al dan niet in combinatie met het oprekken van een vernauwde kransslagader (dotteren). Het resultaat daarvan ziet u hiernaast op de foto’s. Soms is een operatie waarbij de bloedstroom via nieuwe aders wordt omgelegd de beste oplossing (bypass operatie).