Hoge glucose

Samenvatting

Hoge glucosewaarden kunnen leiden tot allerlei klachten, tot en met ernstige ontregeling van de diabetes bij ziek zijn. Langdurig verhoogde glucosewaarden kunnen vervelende complicaties veroorzaken in:

- Het hart
- De grote bloedvaten
- De kleine vaatjes van ogen
- De nieren
- De zenuwen

Het loont dus de moeite om bij verhoogde glucosewaarden via zelfcontrole uit te vinden welke van de verschillende oorzaken een rol spelen. Dat kan u helpen hoge waarden zoveel mogelijk te vermijden.
Door een zo goed mogelijke glucoseregulatie én de aanpak van de andere cardiovasculaire risicofactoren kunt u complicaties uitstellen, voorkomen of beperken.

U heeft nu al heel wat gelezen over hoge glucosewaarden, maar hoe zit dat bij uzelf? Weet u het antwoord op de volgende vragen?

  • Welke klachten wijzen bij u het eerst op een verhoogde glucosewaarde?
  • Wat moet u doen als u ziek wordt?
  • Wat kunt u zelf doen om zo min mogelijk last te krijgen van complicaties?

Heeft u dit hoofdstuk doorgenomen op aanraden van een van uw zorgverleners?
Dan kunt u via uw computer die onderwerpen aanvinken op onderstaand formulier dat u kunt afdrukken en meenemen bij uw volgende afspraak.