Schema's en overzichten

Behandeling, overzicht algemene streefwaarden


ALGEMENE STREEFWAARDEN BIJ DIABETES TYPE 2
 
meting situatie streef-waarde eenheid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
glucose
 
nuchter 4,5 - 8 mmol/l
2 uur na maaltijd
< 9
HbA1c zie tabel hieronder
BMI
 
<25
kg/m²
bloeddruk < 80 j algemeen < 140/90 mmHg
 
bij HVZ¹ zo mogelijk ≤ 130/80
≥ 80 jaar
≤ 160
totaal cholesterol
nuchter
 
 
 
< 4.5
mmol/l
 
 
 
LDL (-cholesterol)  
≤ 2.5
HDL (-cholesterol)  
> 1
triglyceriden (TG)  
< 1.6
 


indeling eiwituitscheiding: normaal
 
micro-alb
macro-alb
eiwit in urine  
(albuminurie) 
portie
< 20  
mg/l 
20 - 200
> 200
24 uurs urine < 30
mg/24 u
30 - 300
> 300
albumine/kreat-ratio portie, mannen < 2.5     2.5 - 25 > 25
portie, vrouwen < 3.5   3.5 - 35 > 35
< = kleiner of lager dan; > = groter of hoger dan; ≤ = lager of gelijk aan; ≥ = ouder of gelijk aan 
HVZ¹ = bij hart/vaatziekten (maar ook bij microalbuminurie)

 

ALGEMENE STREEFWAARDEN HbA1c 
 
leeftijd bloedglucoseverlagende 
medicatie
diabetesduur
HbA1c
in mmol/mol
HbA1c
in % (oud)
 
< 70 jaar nvt nvt < 53 < 7
≥ 70 jaar geen of alleen metformine nvt < 53 < 7

andere glucoseverlagende

medicatie

< 10 jaar ≤ 58 ≤ 7,5
≥ 10 jaar ≤ 64 ≤ 8
nvt = niet van toepassing; geldt ongeacht glucoseverlagende medicatie en/of diabetesduur
bron: NHG Standaard Diabetes type 2 (2013)