Schema's en overzichten

Behandeling, insuline spuiten met een pen (wetenswaardigheden)


Wetenswaardigheden over het insuline spuiten met een pen
 
wat/waar/hoe
verklaring of bijzonderheden
pen
er is keuze tussen voorgevulde wegwerppennen of pennen waar een vulling in moet
alle bevatten 300 eenheden (E) insuline in 3 ml
naald
lengte individueel te bepalen
bij voorkeur 5-6 mm, soms langer
éénmalig gebruiken
om huidbeschadiging te voorkomen
alle naaldjes passen op alle pennen
een enkele uitgezonderd…
injectieplaats
in onbeschadigde huid
ook niet in bobbels (“spuitplekken”)¹
in welk lichaamsdeel u ook spuit: steeds minstens 1 cm verder (“roteren”)
om spuitplekken te voorkómen
(middel)langwerkende in bovenbeen/bil, bij tweemaal daags ook in de buik
in been/bil tragere opname insuline dan in buik
snel- of kortwerkende in buik
snelste opname (maaltijd-insuline)
zo mogelijk niet in bovenarm
meer kans op injectie in spier
voorbereiding
huid schoon en droog
niet desinfecteren
troebele insuline > 10 keer zwenken
moet goed gemengd vóór injectie
heldere insuline: zwenken hoeft niet
betreft kort- en snelwerkende insuline
< 12 eenheden troebele insuline: nieuwe pen(vulling) nemen
goede menging anders niet zeker
NB: volg voor al dan niet zwenken de aanwijzingen in de bijsluiter van uw insulinepen of –patroon
injectie zelf
techniek individueel te bepalen
zie stappen op video
niet door kleding (ondanks gemak)
naald soms tekort, huid niet te zien
pijn vermijden
passende naaldlengte
injectie in spier of huid is soms pijnlijk
insuline op kamertemperatuur
koude insuline kan pijn veroorzaken
maximaal 50 eenheden per injectie
bij hogere dosis: verdelen ²
spuitplekken
voorkómen: steeds wisselen van plaats (“roteren”) en op juiste diepte spuiten
plekken die toch ontstaan verdwijnen langzaam als u er niet meer in spuit
na injectie
injectieplaats niet masseren
geeft wisselende opname insuline
naald in naald-container doen
verkrijgbaar bij naald-leverancier
¹ zie ABC onder spuitplekken ² bij dosis boven 40-50 eenheden is verdelen over 2 injecties beter
© 2013/DIEP®/MUMC met gegevens uit: EADV-richtlijn “Het toedienen van insuline met de insulinepen” (2008)