Schema's en overzichten

Complicaties, overzicht hart- en vaatziekten


OVERZICHT HART- EN VAATZIEKTEN
ziektebeeld
veel voorkomende klachten
wijze van ontstaan
hartklachten
(angina pectoris)
pijn, druk, zwaar of benauwd gevoel op de borst bij inspanning, of overgang naar kou (soms in rust); soms onverklaarde moeheid
onvoldoende doorbloeding van hartspier door vernauwing kransslagader(s) (coronairvaten)
hartinfarct
(myocardinfarct)
heftiger pijn, uitstralend naar linker arm of maagstreek, met zweten en misselijkheid; bij diabetes soms ook zonder klachten (“stil infarct”)!
afsterven van deel hartspier door
afsluiting van een kransslagader
hartfalen
(decompensatio cordis)
verminderd inspanningsvermogen door benauwdheid en moeheid; soms opgezette benen door vochtophoping
pompstoornis hartspier door onvoldoende doorbloeding, litteken(s) infarct of lang bestaande hoge bloeddruk
TIA
(transient ischemic attack)
plotseling kortdurend slecht zien of spreken, krachtsverlies, duizeligheid
tijdelijke blokkade hersenvaatjes door vetpropje uit hersenslagader
beroerte of CVA
(cerebrovasculair accident)
snel voortschrijdende halfzijdige verlamming, met of zonder spraakverlies, bewustzijnsdaling of (bij bloeding) hoofdpijn
herseninfarct door complete blokkade van een hersenvat; soms bloeding
perifeer vaatlijden
 
“etalagebenen” (claudicatio): pijn of moeheid in kuiten bij lopen, overgaand na even stilstaan
onvoldoende doorbloeding kuitspier door vaatvernauwing