Gezond eten & drinken

DIEP's digitale leefstijlcoach is een computergestuurd programma dat mensen met type 2 diabetes behulpzaam kan zijn bij het werken aan een gezonde leefwijze.

diabetes, eet gezondBent u bij een diëtist geweest? Dan hebt u waarschijnlijk samen afspraken gemaakt over uw eten en drinken: uw voedingsadvies.
In het leven van alledag kan zo'n advies in de vergetelheid raken. Of blijkt het veel lastiger op te volgen dan u dacht, vooral bij bijzondere gelegenheden.

De digitale leefstijlcoach geeft u stap voor stap de gelegenheid gezonde keuzes te maken, met name in relatie tot uw diabetes.

Klik op de volgende link om u te registreren of in te loggen.