Behandeling & management

diabetes behandeling

We gaan in dit hoofdstuk uitgebreider in op de behandeling van diabetes.

We beginnen met het doel (of beter de doelen) van de behandeling, en komen dan vanzelf op het begrip management.

We kijken naar de rol van het diabetesteam in "Wie doet wat?" en we bespreken het belang van de verschillende controles.

Tenslotte komt de behandeling met leefstijl adviezen, tabletten en insuline aan de orde.

Kies uw onderwerp in het menu aan de linker kant.