Hoge glucose

symptomen hyper, hoge glucosewaarden

We bespreken in dit hoofdstuk een essentieel onderdeel van diabetes:
hoge bloedglucosewaarden, of hyperglycemie. Daar begint diabetes natuurlijk mee, maar ook later kunnen allerlei factoren uw glucose waarden doen stijgen.

Eerst beschrijven we de verschijnselen van hoge glucosewaarden, en hoe belangrijk het is na te denken over wat de oorzaak zou kunnen zijn. Dan leggen we uit hoe u hoge waarden kunt helpen voorkomen.

We gaan ook in op de mogelijke gevolgen van langdurige hyperglycemie.

Onder "nadere info" vindt u nog enkele onderwerpen die dieper ingaan op wat is besproken.

Kies uw onderwerp in het menu aan de linker kant.