Leefstijlcoach onderwerpen per module

STOPPEN MET ROKEN
Intro-tekst met globale opzet module en vraag welke van een tiental voor- en nadelen men ziet van Stoppen Met Roken
Feedback op Voordelen die iemand ziet / Voordelen die er ook nog kunnen zijn / Nadelen die iemand ziet

Intro-tekst voorbereidende plannen, gevolgd door tips via keuzemenu:

Stopdatum Minderen? Thuis Anderen Beloning  Poging 

 

Vraag welke voorbereidingen iemand van plan is te treffen (meerdere opties + open vraag)

Intro-tekst moeilijke situaties, gevolgd door tips via keuzemenu:

Stress  Gewicht  Gezelligheid Rookmomenten

 

Vraag welke moeilijke situaties iemand verwacht (meerdere opties + open vraag)
Vraag voor welke situaties men coping-plannen wil maken; die komen in het Actieplan

Laatste item Actieplan: stopdatum kiezen + optie tekst over afkickverschijnselen en stopdag- tips af te drukken.    


MEER BEWEGEN

Intro-tekst met globale opzet module en uitleg over wat onder ‘beweging’ wordt verstaan

IPAQ-score: het scoren (in MET) van de mate van beweging en zittend doorgebrachte tijd in afgelopen 7 dagen; uitslag wordt opgeslagen onder Mijn gegevens

Vragen gericht op mogelijke contra-indicaties om meer te bewegen; de antwoorden worden opgeslagen onder Mijn gezondheid; feedback op de antwoorden, waarbij in geval van c.i. geadviseerd wordt eerst contact op te nemen met de (huis)arts, met meenemen van de afgedrukte vragen en antwoorden

Het belang van voldoende beweging met tekst getailord op medicatie met of zonder hypo-kans

Vraag welke van een tiental voor- en nadelen men ziet van meer bewegen dan gewoonlijk
Feedback op Voordelen die iemand ziet / Voordelen die er ook nog kunnen zijn / Nadelen die iemand ziet

Het maken van een Actieplan in 4 stappen:

1. iemands motivatie om meer te gaan bewegen (meerdere opties en open vraag)

2. welke activiteit(en) kiest men daarvoor (meerdere opties en open vraag)

3. voorbereidende stappen (meerdere opties en open vraag) aan de hand van onderstaande tips

Alleen of samen Club of niet?  Vaste tijd  Hoe concreet?

 

4. voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van onderstaande problemen met advies alle te lezen:

Uitputting  Ontregeling  Voetproblemen  Blessures

 

Moeilijke situaties: welke herkent men, en welke oplossing kan men daarvoor bedenken? (onderstaande opties + open vraag)

Te druk Slecht weer  Geen steun Ontregeld Blessure

 

Laatste item Actieplan: desgewent aanvullen met coping-plannen hierboven
Uitnodiging na 1-2 maanden terug te komen om beweegscore opnieuw te berekenen en te zien hoe men vordert.  


GEZOND ETEN & DRINKEN

Intro-tekst met uitleg belang Gezond Eten & Drinken m.n. voor kans op hart en vaat ziekten, en basale uitleg Schijf van Vijf

Uitleg Belangrijke begrippen via keuzemenu:

Voedingsmiddel / voedingsstof  Energie = calorie Koolhydraten Vezels Vleesvervangers

 

Uitleg Hoeveel hebt u nodig?
Uitleg Gezond eten & drinken bij type 2 diabetes; géén advies over afvaldiëten (daarvoor naar diëtist)

SLIM KIEZEN, na berekening BMI; elk item in dit onderdeel wordt afgesloten met de vraag om uit een aantal (getailorde) voornemens te kiezen wat men wil opnemen in het Actieplan

Slim kiezen met het oog op uw gewicht 
Verwijzing naar aanbevolen hoeveelheden calorieën getailord op geslacht en leeftijd met bijbehorende intake aan eten en drinken per dag (plus relatie met activiteit en wens af te vallen), gevolgd door getailorde feedback

Slim kiezen met het oog op uw glucoseregulatie
Advies elk onderwerp in keuzemenu te bekijken (getailorde teksten):

Regelmaat Hoeveel KH?  Welke KH? Zoetstoffen Inspanning

 

Slim kiezen met het oog op uw cholesterolgehalte
Uitleg noodzaak voedingsvetten en adviezen via keuzemenu:

Hoeveel vet? Welke vetten? Wat kiezen? Plantensterolen?

 

Slim kiezen met het oog op uw bloeddruk
Uitleg samenhang hypertensie en type 2 en nut van beperkt zoutgebruik, met adviezen via keuzemenu:

Minder zout: hoe? Dieetzout

 

Slim kiezen met het oog op uw nieren
Uitleg over belang bloeddrukcontrole met lees meer over nefropathie en uitleg/adviezen via keuzemenu:

Waarom eiwitten? Hoeveel eiwitten? Wat kiezen?

 

Tussendoortjes
Uitleg voors en tegens en keuzemenu ter voorbereiding op slim kiezen t.b.v. het Actieplan:

Zoetigheden Hartige snacks Noten Frisdrank Alcohol

 

Kiezen, kopen en koken
Schematisch overzicht van voorafgaande en keuzemenu ter info om e.e.a. daadwerkelijk te kunnen uitvoeren

Onverpakte voedingsmiddelen Productaanduidingen Etiketten Gezond koken

 

Vraag ter reflectie over tiental opties: Hoe gezond denkt u dat u nu eet en drinkt?

De gemaakte keuzes bij de items van Slim kiezen en m.b.t. Tussendoortjes vormen tezamen het Actieplan

Intro-tekst Moeilijke situaties, gevolgd door keuzemenu met vraag bij herkenbare situaties te bedenken hoe men dat zou kunnen aanpakken (en mogelijkheid andere moeilijke situatie toe te voegen):

Tijdgebrek Uit eten Feestjes Stress Vakantie Ziekte

 

Mogelijkheid ook herkenbare moeilijke situaties (en coping-plannen daarvoor) op te nemen in het Actieplan

Tot slot uitleg over de Balansdag, die niet bedoeld is voor mensen met diabetes. Advies te overleggen met de zorgverlener/diëtist als men het toch wil doen.