Doelen van de behandeling

glucose
 

Voor u zelf

Wat wilt u, voor u zelf, met de behandeling van uw diabetes bereiken?

Misschien wilt u geen klachten hebben en geen complicaties krijgen ...? En liefst weinig medicijnen gebruiken en een zo normaal mogelijk leven leiden?

Wilt u misschien van alles weten, om zelf vat te krijgen op uw diabetes? Uw doelen zijn vergelijkbaar met die van uw zorgverleners, maar ze omschrijven die in algemene zin, en dus wat anders.

Voor uw diabetesteam

Behandeldoelen voor uw diabetesteam zijn:

  • een zo goed mogelijke glucoseregulatie
  • tijdige opsporing en behandeling van risicofactoren voor complicaties (zoals hoge bloeddruk of verhoogd cholesterol)
  • het voorkómen, tijdig opsporen en behandelen van complicaties
  • patiënten leren en helpen om de dagelijkse zorg voor hun diabetes zelf uit te voeren

Dit alles met het oog op een zo goed mogelijke kwaliteit van leven voor de mens met diabetes.
Aan de eventuele wens niet veel medicijnen te gebruiken kan meestal niet worden voldaan, zoals u uit het verhaal over risicofactoren en complicaties wellicht al heeft begrepen ...

Het behandelplan

diabetes
Om de doelen te bereiken is een plan van aanpak of behandelplan nodig. Daarbij zijn uw behoeften en mogelijkheden het uitgangspunt. Het gaat er immers niet alleen om wat een ander nodig of nuttig voor u vindt, het is minstens zo belangrijk dat de adviezen die u krijgt voor u begrijpelijk zijn, én afgestemd op uw situatie.
Dit noemen we een individueel zorgplan. U stelt dat plan samen op met uw huisarts en/of andere diabetesteam leden.

Adviezen m.b.t. voeding en beweging, waar de aanpak van diabetes altijd mee begint, vragen vaak verandering van uw gewoonten. Het is goed u te realiseren in hoeverre dat ook invloed heeft op de mensen om u heen.

U maakt afspraken met uw diabetesteam over uw zorgdoelen, en met welke middelen en binnen welke tijd u die probeert te bereiken. Rekening houdend met uw risicoprofiel en voorkeuren kiest u welke onderdelen van uw leefstijl u wilt aanpakken, in welke volgorde en hoe u dat gaat doen. Meer daarover vindt u bij het onderwerp "Zelf haalbare doelen stellen" in het hoofdstuk Leefstijl.

U maakt afspraken over de medicijnen die u gaat gebruiken voor de glucoseregulatie, en om andere risicofactoren voor complicaties aan te pakken. U stelt samen vast of de algemeen geldende streefwaarden voor de glucoseregulatie of gewicht, bloeddruk of bloedvetten ook uw persoonlijke streefwaarden zullen zijn. Soms zijn andere waarden dan de algemene beter, bijvoorbeeld als tussenstap.

Elk zorg- of behandelplan moet natuurlijk regelmatig worden bijgesteld. Het niet bereiken van de samen afgesproken streefwaarden kan een goede reden zijn het behandelplan aan te passen. Maar ook als u een medicijn niet goed verdraagt, als u hypo's, hoge bloeddruk of een complicatie krijgt, als u flink bent afgevallen, of als u een lange reis gaat maken. Zo kunnen u en uw zorgverleners allemaal redenen hebben om het plan bij te stellen.

War zegt een lotgenoot over het behandelplan?
Sluit de enquête