Bij de gewone controle afspraken gaat het vooral om het dagelijkse zelfmanagement van uw diabetes, de vragen die u heeft, en de problemen waar u tegenaan liep. Bij de jaarlijkse controle afspraken of jaargesprek wordt uitgebreider onderzoek gedaan, vooral gericht op het opsporen van risicofactoren en complicaties. Maar wacht bij klachten niet tot het jaargesprek!

jaargesprek

Het jaargesprek wordt meestal door uw arts uitgevoerd; soms, of gedeeltelijk, door een diabetesverpleegkundige of een in diabetes opgeleide praktijkondersteuner. We onderscheiden de volgende onderdelen:

In de eerste plaats allerlei vragen. Bespreking van uw zelfcontrole gegevens (als u zelfcontrole doet) gaat om zaken als: Waarom zat u toen hoog? of Hoe kwam u aan die hypo op maandag, en wat heeft u er aan gedaan? Vragen over uw zelfmanagement (inclusief leefstijl), ook uw kennis en inzicht m.b.t. diabetes komen aan de orde. Ook de relatie werk en diabetes komt aan de orde.

Steeds vaker wordt voor het peilen van uw stemming gebruik gemaakt van een vragenlijst. Een pdf-versie daarvan om thuis af te drukken en in te vullen vindt u hier.

Bij het lichamelijk onderzoek worden gewicht, bloeddruk en soms de buikomvang gemeten. De toestand van uw voeten, waaronder de bloedvaten en zenuwen, wordt onderzocht. In uw mond wordt gekeken naar tekenen van tandvleesontsteking. U krijgt het advies tweemaal per jaar de tandarts of mondhygiënist te bezoeken, als u dat al niet deed. Bij mensen die insuline gebruiken worden ook de injectieplaatsen gecontroleerd.

Ook jaarlijks, maar niet noodzakelijkerwijs bij het jaargesprek, wordt de uitvoering van de zelfcontrole en de meter zelf gecontroleerd.

Bloed- en urineonderzoek via het laboratorium omvat meestal nuchtere bepaling van glucose, HbA1c, de vetgehalten, de nierfunctie en de eiwituitscheiding in de urine. Soms is meer laboratoriumonderzoek nodig.

Er wordt gecheckt wanneer uw ogen voor het laatst zijn gecontroleerd (via een netvliesfoto of door een oogarts), en wat de uitslag daarvan was. Zo nodig krijgt u een verwijzing voor een nieuwe oogcontrole.

Tenslotte worden alle resultaten met u besproken, en gekeken of het behandel- of zorgplan nog voldoet, dan wel of de doelen of de behandeling moeten worden bijgesteld.

Om inzicht te krijgen in het beloop van uw diabetes raden wij u aan alle resultaten op te schrijven in de Diabetespas, die u via uw apotheek kunt krijgen.

De inhoud van het jaargesprek hebben we samengevat in onderstaande tabel.

Overzicht jaargesprek
Wat zegt een lotgenoot over de jaarcontrole?
WHO-5 vragenlijst naar uw stemming of welbevinden
Sluit de enquête