Overgaan op insuline is voor veel mensen met diabetes (en soms ook voor hun zorgverleners) een hele stap.

Een stap die zoveel aandacht vergt, dat we de onderwerpen in de vorm van een hoofdstuk hebben gebundeld.
Het begint dus met een overzicht, en eindigt met een samenvatting, vragen en een eigen afspraak voorbereidingsvel.

insuline
Sommigen vinden het spuiten eng, anderen lijkt het vooral lastig om met insuline om te gaan.
Als u het advies kreeg om te starten met insuline, dan is het misschien verstandig dat u zich eerst een paar vragen stelt. Wat wilt u weten over de behandeling met insuline? Ziet u er tegen op? En als dat zo is, welke problemen verwacht u?

Als u weet hoe het in zijn werk gaat, is de stap makkelijker te zetten. We bespreken daarom allerlei onderwerpen die met het overgaan op insuline en met het gebruik van insuline samenhangen.
We beginnen met de barrières die menigeen moet overwinnen. Als u er zelf geen enkel probleem mee heeft, kunt u dat stukje natuurlijk gewoon overslaan!

Daarna bespreken we hoe insuline kan worden toegediend, en laten we met behulp van een video zien hoe u insuline spuit met een insulinepen. Dan komen de verschillende insulinesoorten en - schema's aan bod.
We leggen vervolgens uit hoe het overgaan op insuline in zijn werk gaat als u tabletten gebruikt.

Tenslotte noemen we enkele specifieke aandachtspunten bij insulinegebruik. Hier en daar kunt u klikken op de link "Wat zegt een lotgenoot?"  om zo te horen hoe andere mensen met diabetes denken over de overstap.
We eindigen met een samenvatting en enkele vragen.

Wat zegt een lotgenoot over overgaan op insuline?
Sluit de enquête