Hoe gaat dat nu, dat insuline spuiten? U kiest een plek waar de huid onbeschadigd is. De huid moet schoon en droog zijn, maar desinfecteren is niet nodig of wenselijk. Gebruik insuline bij voorkeur op kamertemperatuur. Dat kan pijn bij het spuiten voorkomen, en vergemakkelijkt het mengen van troebele insuline.

Alle pennen met troebele insuline moeten minstens 10 maal worden gezwenkt (ofwel rustig heen en weer bewogen) om de inhoud te mengen, tot de kleur gelijkmatig wit is. Er zijn meerdere technieken om te spuiten, schuin of loodrecht, al dan niet met opnemen van een huidplooi. Uw zorgverlener helpt u te bepalen welke techniek het beste past bij uw huiddikte.

Omdat de meeste mensen met een kort naaldje loodrecht zonder huidplooi kunnen spuiten, laten we nu stap voor stap zien hoe dat gaat aan de hand van de video uit de Vlaamse versie van DIEP®. Klik op de volgende link, en bekijk de video 'Nadere info: Insuline toediening instructie video'.

  1. U doet een nieuw naaldje op de pen
  2. U zwenkt een pen met troebele insuline zeker 10x heen en weer om de inhoud te mengen
  3. U test nu of de naald goed op de pen zit (functietest): houdt de pen met de naald omhoog en spuit 1 EH insuline (en eventuele luchtbelletjes) weg
  4. U stelt het afgesproken aantal eenheden in
  5. Terwijl u de huid met uw ene hand strak houdt, steekt u de naald met uw andere hand recht in uw huid (zo snel als u wilt)
  6. U drukt de spuitknop langzaam in tot die blokkeert, zonder de stand van de pen te veranderen
  7. U controleert of de pen weer op 0 staat, ten teken dat de volle dosis is toegediend
  8. U wacht 10 tellen vóór u de spuit terugtrekt, om teruglekken te voorkomen
  9. U verwijdert de naald en stopt die in een speciale naaldcontainer
Sluit de enquête