Leefstijlverandering, tip's voor zorgverleners

Leefstijlverandering houdt zich bezig met het geven van adviezen-op-maat met betrekking tot risicofactoren voor hart- en vaatziekten, bijvoorbeeld m.b.t. gewicht, beweegpatroon, voeding en stoppen met roken.

Daadwerkelijk stoppen met roken, meer bewegen of gezonder eten & drinken lukt makkelijker met een concreet besluit en/of actieplan. Daartoe komen mensen meestal pas als de voordelen zwaarder (gaan) wegen dan de nadelen en de moeite die zij zich moeten getroosten om iets aan bestaande gewoonten te veranderen.
Leefstijlverandering richt zich dan ook op gedragsverandering: het verwerven van inzicht in het belang van het goede voornemen en het afwegen van voor- en nadelen, idealiter leidend tot een gemotiveerde keuze om door te gaan met het voorbereiden en opstellen van een actieplan; en tot slot het zich verdiepen in moeilijke situaties (en coping-plannen daarvoor) om terugval te voorkomen. Niet fase-gebonden inhoudselementen zijn: algemene informatie, vragen naar persoonlijke meningen en voorkeuren, feedback op de diverse antwoorden, 

Stoppen met roken is het minst diabetes afhankelijk.
Meer bewegen omvat het scoren van de lichamelijke activiteit en een analyse van mogelijke contra-indicaties. De beweegadviezen dienen getailord te zijn op al dan niet met hypo’s gepaardgaande medicatie.
Gezond eten & drinken leent zich door de overmaat aan deelonderwerpen niet goed voor afweging van voor- en nadelen. In plaats daarvan wordt de gebruiker op basis van relevante info uitgenodigd tot het maken van slimme keuzes met het oog op gewicht, glucoseregulatie, cholesterolgehalte, bloeddruk en nieren, en apart m.b.t. ‘tussendoortjes’. Die keuzes vormen het actieplan. De voedinsgsadviezen zijn waar nodig getailord op medicatie, BMI, leeftijd, geslacht en/of mate van activiteit.

Hieronder staat een lijst met links naar de pdf’s m.b.t. de drie onderwerpen:

Stoppen met roken
Tabaksrook 
Stopdag-tips
Afkick-hulp

Meer bewegen
MET(metabool equivalent) lijst

Gezond eten & drinken 
Belangrijkste begrippen
Energiebehoefte man 19-50 jaar 
Energiebehoefte man 51-70 jaar
Energiebehoefte man 70 plus
Energiebehoefte vrouw 19-50 jaar
Energiebehoefte vrouw 51-70 jaar
Energiebehoefte vrouw 70 plus
Hoe lees ik een etiket ? 
Wettelijk beschermde aanduidingen op verpakte voedingsmiddelen
Tabel calorieën en koolhydraten in drankjes zonder en met alcohol
Tabel calorieën, koolhydraten en vet in zoete en hartige snacks
Tabel gezonde koolhydraatrijke tussendoortjes
Tabel voorbeelden calorieverbruik
Tabel wat is gezond en waarom ?

Sluit de enquête