Complicaties

 

complicaties

In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de verschillende complicaties die bij diabetes kunnen optreden, en hoe u die kunt helpen voorkomen. De meeste complicaties zijn een gevolg van schade aan de grote of kleine bloedvaten. Zoals we uitleggen in het hoofdstuk over hoge glucosewaarden is het vooral de combinatie van hoge glucosewaarden, roken, hoge bloeddruk en ongunstige waarden van de bloedvetten die tot vaatschade leidt.

U vindt dat, met een illustratieve video, onder Gevolgen van langdurige hyperglycemie.

Door te werken aan een gezonde leefwijze en uw medicatie zorgvuldig te gebruiken doet u zelf al veel om complicaties tegen te gaan! Maar ook als u uw best doet zijn complicaties niet altijd te vermijden. Ze kunnen zelfs al aanwezig zijn als de diabetes wordt vastgesteld, omdat er vaak jaren met licht verhoogde glucosewaarden aan vooraf gaan zonder dat u het merkt. Het kan dus ook voor u zinvol zijn om meer over complicaties te weten.

Complicaties worden als volgt ingedeeld:

1. Schade aan de grote bloedvaten, ook macro-angiopathie genoemd:

  • Hart: infarct, klachten van o.a. pijn op de borst
  • Benen: perifeer vaatlijden, ookwel genoemd etalagebenen, ten gevolge van een vaatafsluiting, klachten o.a. pijn in de benen tijdens het lopen
  • Hersenen: infarct, cerebraal vaatlijden (TIA, CVA), klachten van uitval van gelaat, armen en/of benen

2. Schade aan de kleine bloedvaten, ook micro-angiopathie genoemd:

  • Ogen: retinopathie
  • Nieren: nefropathie
  • Zenuwen: neuropahtie

Vervolgens gaan we in op de voetproblemen die kunnen ontstaan bij neuropathie en vaatlijden aan de benen. Tenslotte bespreken we nog enkele andere aandoeningen die bij diabetes vaker voorkomen en met de ziekte kunnen samenhangen. Kies uw onderwerp bovenaan de pagina.

Sluit de enquête