Complicaties, vragenlijst zenuwschade

Vragenlijst naar klachten die kunnen passen bij zenuwschade

Veel mensen met diabetische neuropathie hebben daar geen of weinig klachten van. Maar wanneer u regelmatig last hebt van uw voeten of onderbenen vraagt u zich wellicht af of uw klachten veroorzaakt worden door diabetische neuropathie. Deze vragenlijst kan helpen daar een antwoord op te geven.

Kijk in het schema welke klachten u hebt, én of ze optreden zoals is beschreven bij de voorbeelden die er onder staan. Hebt u de laatste 2 weken meerdere keren last gehad van één van de genoemde klachten, zet dan achter de klacht een kruis in de kolom JA. Als dat niet het geval is, zet u een kruis in de kolom NEE.

Vragenlijst neuropathie

Naar: Diabetic Neuropathy Symptom score (DNS); Meijer JWG e.a. Diab Med 2002; 19: 962-5

Als u klachten aan de voeten of benen heeft, maar het totaal aantal antwoorden met JA is nul, dan worden uw klachten waarschijnlijk niet veroorzaakt door neuropathie. Heeft u 1 of meer keer JA geantwoord, dan kunnen uw klachten passen bij diabetische zenuwschade, maar ook andere aandoeningen kunnen tot dit soort klachten leiden.

Wij raden u aan dit blad mee te nemen bij de volgende afspraak met uw huisarts, diabetesverpleegkundige of praktijkondersteuner. Met gevoelstesten aan uw voeten en met onderzoek van uw voet- en beenreflexen kan deze vaststellen of u inderdaad last hebt van neuropathie. Soms is meer onderzoek nodig. Bij een score van nul kan naar een andere oorzaak van uw klachten worden gezocht.

Sluit de enquête