Stichting DIEP® is dank verschuldigd aan allen die vanuit hun eigen deskundigheid en invalshoek een bijdrage leverden aan de inhoud van DIEP®:

 • Prof dr N.C. Schaper, oud-bestuurslid en oud-eindredacteur DIEP (internist-endocrinoloog)
 • Prof dr N.K. de Vries, oud-bestuurslid, afdeling Gezondheidsbevordering UM
 • drs A.H.O.D. Ovink, oud-eindredacteur DIEP (internist)
 • E.C. Kempe, oud-bestuurslid DIEP (diabetesverpleegkundige)
 • drs J.D. Wolters, oud-bestuurslid DIEP (kaderhuisarts diabetes)
 • E.P.A.J. Denis-Thissen, oud-redacteur DIEP (diabetesverpleegkundige)
 • B. Jobses, oud-redacteur DIEP (diabetesverpleegkundige)
 • J. de Waal, oud-adviseur redactie DIEP
 • dr H.A. van Dam †; J. Palmen; J.D. Wolters; B. van der Steen (huisartsen, DiHAG)
 • J. Brouwer; ir R. de Visser, beleidsadviseur; M.A.M. van Vilsteren en J. Doorenbos ervaringsdeskundigen (DVN)
 • M. Mohr; E. Kuipers; N. Janssen; S. Wetzels-Lem (diëtisten, DNO)
 • Y.A.G. Wils-Snel; A. Ek; B. Pagrach (diabetesverpleegkundigen, EADV)
 • drs R. Lelie; drs M. Gilissen; drs A.M.J.A. Duchateau (apothekers, KNMP)
 • dr L.G. van Doorn; dr G.E.M.G. Storms (internisten, NIV)
 • drs M. Bergmans en drs M. Sangers beleidsmedewerkers; dr J. Keers, psycholoog (NDF)
 • P. Bouma (neuroloog); M. Geerts (nurse practitioner); J. Vranken (anesthesioloog)
 • A. Balkenende (diabetesverpleegkundige/ praktijkondersteuner, NVvPO) 
 • de mensen met diabetes en zorgverleners die deelnamen aan groepsinterviews
 • DVN afdeling Eindhoven voor het inspreken van de citaten uit interviews in 2005
 • de collega's van DIEP België voor hun toestemming enkele van hun video's te mogen gebruiken
Sluit de enquête