Diabetes, een groeiend probleem

wereld

Diabetes is een ware volksziekte geworden. In Nederland zijn ongeveer 1.200.000 mensen bekend met diabetes, dat is zo'n 6.2% van de bevolking. Daarbij zijn er nog eens 100.000 met type 2 die het wel al hebben, maar nog niet weten. Dat komt omdat type 2 vaak zo sluipend begint, zonder duidelijke klachten.

In totaal zijn er in ons land dus bijna een miljoen mensen met diabetes, en naar schatting komen er ieder jaar zo'n 70.000 bij.
Hoewel het vóórkomen van diabetes verschilt van land tot land, en van continent tot continent, is de toename wereldwijd: men schat dat in het jaar 2030 bijna 8% van de wereldbevolking diabetes heeft.

Sluit de enquête