Diabetische neuropathie

zenuwstelsel

Het zenuwstelsel verzorgt de communicatie tussen alle delen van ons lichaam. U kunt het vergelijken met een telefoonbedrijf: een centrale (uw hersenen en ruggenmerg) die via een netwerk van kabels (uw zenuwen) is verbonden met de klanten (uw spieren, zintuigen en organen). De boodschappen gaan als elektrische prikkels heen en weer.

De zenuwen geleiden gevoelsprikkels naar uw hersenen. Bijvoorbeeld als een steentje in uw schoen uw tastzintuig prikkelt. Dat bericht wordt in uw hersenen verwerkt, en direct beantwoord met een bewegingsprikkel. Er wordt een opdracht aan uw spieren doorgegeven: u bukt om uw schoen uit te trekken.

Organen als hart, maag of blaas werken zelfstandig, u kunt hun bewegingen niet sturen. Boodschappen van en naar uw huid en organen gaan via zelfsturende (autonome) zenuwen.

Wilt u meer weten over ons zenuwstelsel? Klik dan hier voor het infoblad.

Zenuwen worden gevoed en van zuurstof voorzien door kleine bloedvaatjes. Deze kleine bloedvaatjes kunnen door diabetes worden aangetast. De zenuwschade die daardoor ontstaat noemen we diabetische neuropathie. Meestal betreft het schade aan de vaatjes van de langste zenuwen, dit zijn de gevoels- en bewegingszenuwen van de benen. In het begin merkt u er niets van. Als de zenuwschade toeneemt kan het gevoel afnemen of veranderen. Dat geeft klachten die vaak worden omschreven als gevoelloosheid (gevoel op watjes te lopen), pijn, tintelingen of onzeker lopen. Aantasting van de bewegingszenuwen leidt tot spierzwakte in de benen en vermoeide benen bij het lopen.

Autonome zenuwschade beïnvloedt de werking van diverse organen, met klachten van maag, darm of blaas, of impotentie als gevolg. Het kan ook leiden tot verlies van de kenmerkende pijn op de borst bij hartlijden, waardoor zelfs een hartaanval onopgemerkt kan verlopen: een zogenaamd stil infarct.

stemvork

Diabetische zenuwschade komt veel voor, maar wordt lang niet altijd herkend. Naar schatting krijgt de helft van de mensen met diabetes er ooit mee te maken. Ongeveer 1 op de 5 mensen met diabetes ontwikkelt pijnlijke klachten.

De kans op het ontstaan en op verergering van neuropathie neemt toe naarmate de diabetes langer bestaat en slechter geregeld is. Een hogere leeftijd, roken, overmatig alcoholgebruik, hoge bloeddruk en een verhoogd cholesterol verhogen de kans. Zoals ook voor andere complicaties geldt, kan zenuwschade al aanwezig zijn wanneer de diagnose diabetes type 2 wordt gesteld.

Zenuwschade wordt vastgesteld op grond van uw klachten en de resultaten van het zenuwonderzoek van de voeten. Dat gebeurt met enkele testen tijdens het voetonderzoek. Soms is meer onderzoek nodig.

Goede glucosewaarden en een gezonde leefstijl verlagen de kans op het ontstaan en op uitbreiding van zenuwschade.

Neuropathie gaat niet meer weg. Zenuwen herstellen slecht van opgelopen schade, en er is nog géén geneesmiddel dat daarbij helpen kan. De klachten kunnen verminderen met zo normaal mogelijke glucosewaarden en met diverse medicijnen en maatregelen.

Heeft u last van uw voeten of onderbenen, en wilt u weten of deze klachten kunnen komen door neuropathie? Klik dan op "Vragenlijst zenuwschade".

Sluit de enquête