Doel en ontwikkeling DIEP

De diabeteszorg is in Nederland mede dankzij de NDF Zorgstandaard over het algemeen goed georganiseerd. Behandeling van diabetes type 2 geschiedt veelal volgens nationale richtlijnen. Om de doelen te bereiken die gezondheidswinst kunnen opleveren is echter meer nodig. Het is van groot belang dat mensen met diabetes type 2 inzicht verwerven in de ziekte, haar complicaties en de vele mogelijkheden van aanpak. Alleen dan kunnen zij met kennis van zaken weloverwogen keuzes maken op het gebied van leefstijl en goed leren omgaan met de vaak ingewikkelde behandeling. Zelfmanagement is daarbij het sleutelwoord. Om effectief te kunnen zijn moeten diabeteszorg en -educatie bovendien op de individu worden afgestemd en bij voorkeur worden vastgelegd in een individueel zorgplan.

DIEP® is bedoeld als hulpmiddel bij zelfmanagement-educatie en –ondersteuning voor mensen met diabetes type 2 en hun zorgverleners.

Het programma is in 2004/2005 ontwikkeld vanuit het Academisch Ziekenhuis en de Universiteit Maastricht (tezamen Medisch Universitair Centrum Maastricht of MUMC+), met logistieke en financiële ondersteuning van dr. Paul Janssen stichting en LifeScan. De inhoud is gebaseerd op literatuurstudie, resultaten van groepsinterviews met patiënten en zorgverleners, en op feedback van een multidisciplinaire klankbordgroep. Zo droegen en dragen diverse deskundigen van organisaties als de DiHAG, EADV, DNO, DVN, KNMP, NDF, NIV en NVvPO actief bij aan de voortdurende ontwikkeling van inhoud en functionaliteiten van DIEP®.

De stichting verwelkomt belangstellende personen en instanties die met haar willen samenwerken en willen bijdragen aan de verwezenlijking van haar doel, met financiële steun of anderszins.

Vanuit universiteiten in Antwerpen en Leuven is DIEP doorontwikkeld voor gebruik in België, in een Vlaams- en Franstalige versie (2009). DIEP is in 2011 geregistreerd als beschermde merknaam in de Benelux.

 

 

 

 

 

 

Sluit de enquête