Gebruik en waardering

Sinds de vernieuwde versie van DIEP in 2013 is het aantal unieke bezoekers per maand gestegen van 5.500 tot rond 20.000 medio 2015. 

DIEP® ontving in 2006 de tweejaarlijkse Kwaliteitsprijs Diabeteszorg en in 2009 de tweejaarlijkse DESG educatieprijs.

 

In juni 2011 verkreeg DIEP® het HON certificaat, wat betekent dat de site voldoet aan internationale eisen van betrouwbaarheid en transparantie, gemeten aan 8 ethische principes van de HON-code van de stichting Health On the Net.

DIEP® is opgenomen in de Diabeteskenniswijzer, een zoekmachine van NDF en DVN voor de beste en betrouwbare websites over diabetes. Deze zoekmachine ging begin 2013 online in het kader van het Nationaal Actieprogramma Diabetes. Al langer is de website een widget in de webportal Mijn Zorgpagina.

Sluit de enquête