Hoe vaak meten?

insuline pen

Hoe vaak moet u meten? Het antwoord is simpel: zo vaak als nodig en zinvol is. Maar wat betekent dat? Dat hangt af van een aantal factoren. Zo maakt het uit welke medicatie u gebruikt.

Bij insulinegebruik geldt vaak: hoe meer injecties per dag, hoe vaker meten. Zonder insuline is meten slechts sporadisch zinvol, in bijzondere omstandigheden die uw glucosewaarden kunnen doen ontregelen.

Ook de mate en stabiliteit van uw diabetes regulatie spelen een rol. Als uw diabetes goed is ingesteld kunt u met minder zelfcontrole toe. Verandering van uw medicatie, en met name het overgaan van tabletten op insuline, is een goede reden uw glucose een tijdje vaker te meten, tot de situatie is gestabiliseerd.

Ook de kans op hypo's is van belang. Bij gebruik van een SU tablet of insuline is meting van uw bloedglucose nuttig om hypo's vast te stellen zodra u de eerste klachten ervaart. Of nog beter om een hypo te vermijden, door voor een forse inspanning te kijken of, bij een wat lage glucosewaarde, wellicht eerst extra koolhydraten nodig zijn (zie ook hoofdstuk lage glucose).

Meerdere malen per dag uw bloedglucose testen is erg zinvol als sprake is van factoren die uw diabetes kunnen ontregelen. Denk daarbij aan stress of ziek zijn, intensief sporten, bijkomende medicatie of vakantie.

Doel van zelfcontrole op bepaald moment

dagboek
Zoals gezegd is zelfcontrole geen doel op zich, maar een middel om uw glucosewaarden zoveel mogelijk binnen de afgesproken streefwaarden te houden. Het helpt als u daarbij een concreet doel voor ogen hebt.

Zo kunt u met af en toe meten op vaste tijden controleren of uw medicatie nog in balans is met uw normale patroon van eten en bewegen. U meet dan bijvoorbeeld eens per 1 tot 3 weken.

Dat geldt voor mensen die een of tweemaal daags insuline gebruiken. Wie vaker spuit of een insulinepomp heeft, wordt aangeraden vrijwel dagelijks dagcurves te maken.

Extra metingen naast dagcurves hebben zin om dreigende ontregelingen te voorkomen of tijdig op te merken. Bijvoorbeeld als u zich flink gaat inspannen, ziek bent of veel alcohol dronk.

Meerdere dagcurves per week kunnen, als uw diabetes niet zo goed is ingesteld, helpen een patroon in uw glucosewaarden te herkennen, waarmee u de oorzaak kunt opsporen. Ook bij zelfregulatie zijn meerdere dagcurves per week nodig.

Het is dus verstandig met uw diabetesteam steeds opnieuw af te spreken welke vorm van zelfcontrole (hoe vaak en op welke tijden) voor u voor de komende periode het meest oplevert.

Sluit de enquête