Hoe weet ik of ik diabetes heb?

Wie de volgende klachten krijgt, moet aan diabetes denken:

  • Het begint vaak met dorst, veel drinken en veel plassen, omdat het lichaam de overmaat aan glucose via de urine probeert te verwijderen. De volledige naam diabetes mellitus betekent de honingzoete doorloop.
  • Moeheid of lusteloosheid kunnen optreden.
  • Sommige mensen zijn prikkelbaar en kortaf.
  • Slechter of wazig zien. Dit is gelukkig meestal een voorbijgaand probleem, veroorzaakt door verandering van het vochtgehalte van de ooglens. Wacht dus met een nieuwe bril tot het bloedglucosegehalte weer op peil is!
  • Bestaan verhoogde glucosewaarden langer, dan kunt u infecties krijgen (bv. een steenpuist of blaasontsteking), jeuk door uitdroging van de huid, of kunnen wondjes slechter helen dan voorheen.

Diabetes type 2 begint heel sluipend. Als u klachten krijgt bestaat de diabetes meestal al een paar jaar, omdat licht verhoogde glucosewaarden nauwelijks klachten geven. Hoe hoger de bloedglucose (boven 10 mmol/l), en hoe langer die is verhoogd, hoe meer klachten. Als de dokter bloed laat prikken i.v.m. uw klachten of omdat u grote kans hebt diabetes te krijgen, dan wordt de diagnose diabetes gesteld aan de hand van de volgende getallen:

Hoe weet ik of ik diabetes heb?

U hebt dus diabetes als uw bloedglucose (buiten een periode van ziekte, en zonodig tweemaal bepaald) via een vingerprik bij uw huisarts of in het laboratorium hoger is dan 6,9 millimol per liter (mmol/l) als u nuchter bent, of hoger dan 11 na een maaltijd.

Sluit de enquête