Gevolgen van langdurige hyperglycemie

vaatwand veranderingen

Langdurig verhoogde glucosewaarden (en dan spreken we eerder over jaren dan over weken) veroorzaken schade aan de bloedvaten. Men zegt wel diabetes is een vaatziekte.  Maar diabetes was toch een stofwisselingsziekte?  Dat klopt, maar beide uitspraken zijn juist: de oorzaak zit in de stofwisseling, de gevolgen zijn merkbaar in de bloedvaten.

Hoe komt dat? Omdat glucose (net als suiker in de suikerpot) de eigenschap heeft om hard te worden in contact met vloeistof. Langdurige hyperglycemie verhardt zo de bloedvaten.

Extra nadelig is, dat type 2 diabetes vaak gepaard gaat met overgewicht, hoge bloeddruk en abnormale vetgehalten in het bloed, zoals een verhoogd cholesterol. Ook deze aandoeningen zijn, ieder op zich, schadelijk voor hart en vaten: men noemt ze dan ook (met diabetes en roken) cardiovasculaire risicofactoren.
Door slagaderverkalking (of atherosclerose) geven ze grote kans op hart- en vaatziekten. Hart- en vaatziekten komen ook veel voor zonder diabetes, maar bij type 2 diabetes vaker dan bij de gemiddelde Nederlander.

complicaties

Bijkomende aandoeningen als gevolg van diabetes

Complicaties van diabetes kunnen zijn: een verhoogde kans op hartinfarct, beroerte en vaatlijden in de benen, maar ook aantasting van kleine vaatjes in ogen, nieren en zenuwen.
De aantasting van kleine vaatjes is specifiek voor diabetes, en kan leiden tot de volgende ziektebeelden.
Diabetische retinopathie is schade aan het netvlies van het oog, welke na een lange periode zonder klachten het gezichtsvermogen kan aantasten.
Diabetische nefropathie is schade aan de nieren; dat geeft pas klachten als de nieren er bijna volledig mee opgehouden zijn.
Diabetische neuropathie tast de zenuwen aan; vaak onmerkbaar, maar ook met tintelingen, pijn of juist gevoelloosheid aan de voeten als voornaamste klachten.
Voetzweren zijn een gevolg van vaat- en/of zenuwschade; deze wonden kunnen gemakkelijk ontsteken.

Complicaties kunnen bij diabetes type 2 al aanwezig zijn wanneer de diabetes wordt vastgesteld. Dat komt omdat de glucosewaarden vaak al jaren ongemerkt verhoogd  zijn geweest en de bloedvaten beschadigd hebben. Hoge bloeddruk, een verhoogd cholesterol en roken versterken het schadelijk effect van hoge glucosewaarden op de bloedvaten.

Complicaties kunt u uitstellen, voorkomen of beperken door een goede regulatie van glucose, bloeddruk en bloedvetten, en door een goed gewicht, voldoende beweging en niet roken.

Het zal u nu duidelijk zijn dat het bij diabetes om meer dan alleen uw glucosegehalte gaat. Bekijk ook de  korte video over vaatschade en de gevolgen daarvan. 

 

Wat zegt een lotgenoot over de gevolgen van hoge glucosewaarden?
Wat zegt deze lotgenoot over erfelijkheid?
Sluit de enquête