Infoblad Wat doe ik als ik ziek ben?

Als een bijkomende ziekte (zoals griep) uw diabetes dreigt te ontregelen, dan kunnen de volgende 5 regels u houvast geven:

Regel 1:  
Stop bij ziekte nooit uw tabletten, insuline of andere glucose verlagende injecties

  • elk acuut gebeuren in uw lichaam activeert stresshormonen
  • stresshormonen werken de insuline tegen en doen de glucose oplopen

Regel 2:  
Bij zelfcontrole: meet bij ziekte minstens 4 x daags uw bloedglucose
Indien geen zelfcontrole: waarschuw dan uw huisarts als u meer dorst hebt, en
meer moet plassen en drinken dan normaal

Regel 3:   
Eet zo normaal mogelijk, vervang maaltijden zonodig door zoete dranken of  
fruit, en drink minstens 2½ liter helder vocht (water, thee of bouillon)

  • koolhydraten zijn nodig als energiebron, ook en juist als u ziek bent
  • uitdroging voorkomen is belangrijk om te voorkomen dat uw glucose oploopt

Regel 4:   
Pas zonodig de insuline-dosis aan bij te hoge glucosewaarden, volgens de
spelregels die uw diabetes team met u heeft afgesproken

  • gebruikt u alleen tabletten, of andere glucose verlagende injecties dan insuline, ga er dan vooral mee door!

Regel 5:   
Neem contact op met uw huisarts of internist als:

  • u braakt en niets kunt binnenhouden
  • uw glucosewaarden hoog blijven of hoger worden  
  • uw conditie onvoldoende verbetert  
  • als u ongerust bent en behoefte heeft aan advies

Telefoonnummers van uw

HUISARTS:

HUISARTSENPOST:

INTERNIST:

Sluit de enquête