Infoblad Goed voorbereid op reis

  GOED VOORBEREID OP REIS betekent denken aan:  
PAPIEREN
 • paspoort e.d. + (kopie van) zorg- en reisverzekering
 • uw diabetespas (met de laatste uitslagen), voor het  geval u iets overkomt en u een dokter nodig heeft
 • doktersverklaring, als u met spuiten en naalden over  de grens gaat
 • inentingsboekje (indien van toepassing)
 
MEDICIJNEN
 • ruime hoeveelheid tabletten of insuline als u naar het buitenland gaat, omdat ze niet overal verkrijgbaar zijn
 • in handbagage, liefst verspreid over meerdere personen i.v.m. kans op verlies of diefstal
 • insuline kan bevriezen in het bagageruim van een vliegtuig; 
 • bewaar het koel en donker (z.n. in een insuline-tasje)
 
ZELFCONTROLE
MATERIAAL
 • ruime hoeveelheid zelfcontrole materiaal; bij andere voeding en activiteiten zult u wellicht vaker meten
 • bij de hand in uw eigen handbagage, én extra bij een ander
 
VOEDING
 • druivensuiker, glucoserijke drank, biscuitjes, brood (of maaltijd vervangende repen) in uw handbagage, in geval van oponthoud tijdens reis of lange tocht
 • stel u tijdig op de hoogte van de voedingsgewoonten in een vreemd land, en overleg z.n. met uw diëtist hoe u daarmee kunt omgaan
 
ACTIVITEITEN
 • als uw vakantie-activiteiten heel anders zijn dan thuis, meet dan uw glucose vaker opdat u zo nodig uw voeding, beweging of medicatie kunt aanpassen
 • als u wel eens een hypo heeft, vermijd dan zo mogelijk alleen te gaan zwemmen of de bergen in te gaan
 
VOETEN
 • met goed passende en goed ingelopen schoenen kunt u blaren vermijden  
 • gaat u veel lopen, neem dan iets mee ter voorkoming of behandeling van blaren, bv. Second Skin   
 • loop zo min mogelijk blootsvoets (niet op heet zand!)
 
TIJDSVERSCHIL
 • gaat u verder dan 2 uur oost- of westwaarts, en gebruikt u insuline, overleg dan tevoren hoe u uw insuline-schema op de heen- en terugreis aanpast
 
ZIEKTE
 • in het buitenland ziek worden is extra vervelend; vermijd water, ijs (-blokjes), ongeschild fruit en ongekookte voedingsmiddelen als u niet zeker bent dat consumptie verantwoord is
 • neem bij braken en diarree contact op met een arts
 
EXTRA
 • gebruikt u insuline, overweeg dan glucagon mee te nemen als er iemand meegaat die dat kan spuiten
 • bij 2 maal daags insuline: neem eventueel kort of snelwerkende insuline mee als u geleerd heeft hoe u dat kunt gebruiken
 

 

 

Bel bij vragen of problemen zo nodig uw diabetesteam of de DVN-DIABETESLIJN:  0031-33-463 05 66

Sluit de enquête