Diabetes en werken

Werk is voor velen onderdeel van het  sociale leven en biedt  financiële zekerheid.

Voor uzelf en voor uw werkgever is het van belang dat u voluit deelneemt aan het arbeidsproces. Dit is mogelijk als zowel uw werkgever als uzelf voldoende handvaten heeft om veranderende omstandigheden het hoofd te bieden. Uw zorgprofessional  zoals uw behandelend arts, de praktijkondersteuner of de diabetesverpleegkundigen kunnen u hierin adviseren. Schroom niet om adviezen te vragen. Verder biedt de Diabetesvereniging Nederland uitgebreide informatie over diabetes en werk op de website www.diabeteswerkwijzer.nl.

Sluit de enquête