Intensief sporten

 

sporten

Met intensief sporten bedoelen we meer dan de norm voor gezond bewegen! Dat is een half uur matige inspanning daags, of een uur als u overgewicht heeft.

Mensen met diabetes kunnen in principe vrijwel elke sport beoefenen, mits zij de nodige voorzorgsmaatregelen treffen. Daarover schreven we al in het hoofdstuk over leefstijl. Heeft u al actief gesport voordat u diabetes kreeg, dan kunt u daar meestal gewoon mee doorgaan.

Wilt u na jaren weinig beweging beginnen met intensief trainen of sporten, dan geldt bezint eer gij begint. U doet er goed aan eerst met uw arts te bespreken of een medische keuring nodig is. Begin altijd rustig en bouw uw inspanning langzaam op.

Voor intensieve sportbeoefening geldt nog meer dan bij gezond bewegen dat u rekening moet houden met het effect van inspanning op uw glucosewaarden, en met uw medicatie. Bij inspanning hebben uw spieren meer energie nodig. Om deze energie te leveren wordt glucose verbrand, waardoor de glucosespiegel in uw bloed zal dalen.  Daarnaast worden uw spieren gevoeliger voor insuline. Hoe gunstig deze veranderingen ook zijn, het zal u niet verbazen dat uw glucosewaarden door flinke inspanning fors kunnen dalen.

Bij gebruik van S.U. tabletten of insuline kunnen tijdens of kort na uw inspanning dan ook hypo's ontstaan. Maar hypo's kunnen ook nog veel later optreden, zo'n 6-16 uur (of soms meer dan 24 uur) na de inspanning, wanneer het lichaam de energievoorraad weer aanvult uit het bloed. Met extra koolhydraten en/of tijdige vermindering van uw dosis SU tabletten of insuline kunt u dat voorkomen. Hoe u dat aanpakt kunt u het beste overleggen met uw diabetesteam. Voor insulinegebruikers kan een 4 maal daags schema en zelfregulatie een goed advies zijn.

Zie voor nadere uitleg en meer adviezen het infoblad "Hoe voorkom ik een hypo door inspanning?"

Voor intensief sporten bij gebruik van S.U. tabletten of insuline is persoonlijk advies erg belangrijk, bespreek dit met een van de zorgverleners van uw diabetesteam.

Wat zegt een lotgenoot over sporten bij diabetes?
Sluit de enquête