Psychosociale aspecten

Psychische aspecten

 

psychociale aspecten

Na de confrontatie met de diagnose diabetes moet u verwerken dat u niet zo gezond bent als u dacht, ook al voelt u zich niet ziek. Hoe doet u dat? Iedereen doet dit op eigen wijze, maar de meeste mensen lukt het binnen enkele maanden tot een jaar de diabetes een plaats te geven in hun leven.

Soms kunnen teleurstelling over het effect van uw inspanningen, schuldgevoelens over niet bereikte doelen, of complicaties die zijn ontstaan ondanks alles wat u doet, leiden tot depressieve klachten of een echte depressie.

Leidt diabetes bij u tot spanningen als stress en angst? Stress komt voort uit onvermogen om goed om te gaan met allerlei situaties in uw leven. Niet alleen familie, werk, buren, files in het verkeer of de last die u ervaart van diabetes kunnen een stressfactor zijn, maar ook de manier waarop u zelf tegen die situaties aankijkt.

Angst kan op de achtergrond sluimeren (zoals angst voor complicaties) of heel concreet zijn, zoals bang zijn om in uw vingers te prikken, insuline te spuiten, of een hypo te krijgen.

Het vervelende is dat depressie, stress en angst ontregelend kunnen werken op uw diabetes. Rechtstreeks via stresshormonen, maar ook via een omweg, doordat u minder goed voor u zelf zorgt. Te weinig of juist te veel eten, te veel alcohol drinken, slaapstoornissen, geen zin meer hebben in zelfcontrole of in uw dagelijkse wandeling .... Het zijn tekenen aan de wand!

U kunt door blijven gaan in de hoop dat het vanzelf beter zal gaan, of kiezen erover te praten met uw diabetesteam. Deze problemen zijn goed te behandelen. Wilt u zelf kijken of uw stemming zo te wensen over laat dat deskundige hulp een goed idee kan zijn? Klik dan hier voor de simpele vragenlijst, die de NDF Zorgstandaard adviseert voor elk jaargesprek. U kunt hem op uw computer invullen en meenemen naar uw zorgverlener.

Sociale zaken

 

depressie en diabetes

Leven, met of zonder diabetes, doet u niet alleen. Iemand met diabetes wil meestal geen uitzondering zijn, maar zelf kunnen bepalen wat goed voor hem of haar is, en zeker niet gediscrimineerd worden op het maatschappelijk vlak.

Het kan prettig zijn als familie, vrienden of collega's op het werk u steunen en rekening met u houden, maar als ze zich echt met u bemoeien wordt het soms vervelend. Dat gaat van goed bedoelde suikervrije gebakjes tot vragen als "mag jij dat wel hebben?" of adviezen als "dan spuit je toch een beetje meer ..." of "dan wandel je straks gewoon wat langer ...".

Sociale contacten zijn belangrijk voor een mens, en met doen alsof u geen diabetes heeft, heeft u alleen uzelf. Het is niet altijd gemakkelijk om duidelijk te maken wat u wel en niet prettig vindt, maar probeer toch om in het dagelijks leven voor u zelf op te komen als dat nodig is, rustig en zelfverzekerd.

Vroeg of laat loopt u aan tegen vooroordelen over diabetes bij diverse instanties, zelfs als uw diabetes goed geregeld is en als u geen complicaties heeft. U kunt moeilijkheden ervaren bij het afsluiten van verzekeringen of als u van baan wilt veranderen.

Zelfs in de medische wereld moet u soms opkomen voor uw eigen belangen. Ervoor zorgen dat er naar u geluisterd wordt, dat jaargesprekken niet vergeten worden, en dat voldoende aandacht wordt besteed aan uw diabetes als u om een andere reden in het ziekenhuis terecht komt.

Mocht u problemen krijgen op het maatschappelijk vlak, richt u dan tot de Diabetes Vereniging Nederland. Als behartiger van de gemeenschappelijke belangen van mensen met diabetes, heeft zij de meeste kennis en kunde in huis om ook u terzijde te staan als dat nodig is.

Wat zegt een lotgenoot over leven met diabetes?
Wat zegt een andere lotgenoot over leven met diabetes?
Wat zegt nog een andere lotgenoot over leven met diabetes?
Sluit de enquête