Literatuur

De informatie in DIEP® is gebaseerd op de volgende richtlijnen:

 • Diabetische Voet, NIV 2017
 • Het toedienen van insuline met de insulinepen, EADV 2017
 • Consensusdocument Kwaliteitscriteria voor standaard bloedglucosemeting, NDF 2017
 • Zelfmanagement(ondersteuning) als integraal onderdeel van de diabeteszorg, NDF 2017
 • Behandeling van tabaksverslaving, CBO 2016
 • NDF Voedingsrichtlijn Diabetes, NDF/DNO/NVD 2015
 • Zorgstandaard Diabetes, NDF  2015
 • NFD richtlijn Signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes, NDF/VU/Trimbos 2013
 • NHG Standaard Diabetes mellitus type 2, NHG 2013
 • Zelfcontrole, NDF/EADV 2012
 • Cardiovasculair risicomanagement, NHG/NIV 2018
 • Diabetes bij kwetsbare ouderen 1 en 2, Verenso 2011
 • Diabetes Zorgwijzer, DVN 2011
 • Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen, CBO 2008
 • Diabetische nefropathie, NIV/CBO/OMS 2006
 • Polyneuropathie, NVN/NVKN/CBO 2005
 • Diabetische neuropathie, NDF 2003
 • Sport en bewegen bij diabetes mellitus, NDF 2000

Overige geraadpleegde literatuur:

 • Protocollaire diabeteszorg, ST Houweling e.a., 2013/2014
 • Handboek Diabetes mellitus onder redactie van CJ Tack, M Diamant en EJP de Koning, 2012
 • Multidisciplinaire samenwerking rond preventie van diabetische voetulcera, 2012
 • Landelijke Transmurale Afspraak DM2, A Sluiter e.a., Huisarts & Wetenschap, 2012
 • Diabetes self-management, strategies to support patients and hcp's; proefschrift E. Heinrich, 2011
 • Diabetic Neuropathy, redactie S Tesfaye en A Boulton, Oxford Diabetes Library, 2009
 • Studies and reflections on type 2 diabetes care in general practice; proefschrift HA van Dam, 2005
 • Taakdelegatie in de eerste- en tweedelijns diabeteszorg; proefschrift ST Houweling, 2005
 • Patiëntgerichte houding binnen de diabeteszorg; C de Visser, 2004
 • Diabetes care in general practice; proefschrift AN Goudswaard, 2004
 • Diabetes: a way of life; proefschrift M Mensink, 2003
 • Diabetes mellitus in de huisartsenpraktijk, GEHM Rutten en JWE Elte, Elsevier, 2002
 • Monitoring of psychosocial well-being in outpatients with diabetes mellitus, proefschrift F Pouwer, 2001
 • Therapeutic Education of Patients; A Lacroix & J-P Assal, Servier, 2000
 • Websites Voedingscentrum, Stivoro, KWF, NISB, Kompas Volksgezondheid en kiesbeter (RIVM)
Sluit de enquête