Wat wordt er gemeten met het HbA1c? Hb is een afkorting van hemoglobine. Dat is de kleurstof in rode bloedcellen, die zorgt voor vervoer van zuurstof. Rode bloedcellen komen tijdens hun verblijf in het bloed glucose tegen. Hoe hoger de bloedglucose, hoe meer daarvan aan hemoglobine plakt.

Rode bloedcellen hebben een levensduur van 2-3 maanden. Het HbA1c (of glyHb) geeft het percentage rode cellen aan waaraan glucose is geplakt, en weerspiegelt dus het gemiddelde glucosegehalte in de voorafgaande 2-3 maanden. Bij mensen zonder diabetes is het HbA1c 20-42 millimol per mol. Dat is de normaalwaarde uitgedrukt in millimol per mol sinds 2010.

De bloedglucose wordt uitgedrukt in mmol/l, en het HbA1c in mmol/mol. Hoewel er een duidelijk verband bestaat tussen het HbA1c en de gemiddelde glucosewaarden, kan men de uitslagen dus niet rechtstreeks met elkaar vergelijken. Daarom hebben we de HbA1c waarden en de daarmee overeenkomende gemiddelde glucosewaarden op de tekening naast elkaar gezet.

tabel HbA1c

Bij mensen tot 70 jaar is de streefwaarde van het HbA1c lager dan 53, wat betekent dat het gemiddelde van de glucosewaarden lager dan 8 mmol/l moet zijn. Is uw HbA1c 75 (boven 69 dus slecht geregeld), dan betekent dat dat uw glucosewaarden de laatste maanden gemiddeld 12 zijn geweest. Voor ouderen gelden andere streefwaarden, zie de onderste tabel onder Streefwaarden.

Een enkele HbA1c bepaling is makkelijker dan het gemiddelde van je glucosewaarden berekenen. Een nadeel is dat je het HbA1c niet thuis kunt meten, dat je de glucoseschommelingen niet ziet en dat je pas achteraf ziet of het met de glucosewaarden goed of slecht gaat. Zelfcontrole biedt dat allemaal wél en blijft dus nodig.

Doet u aan zelfcontrole, reken dan eens het gemiddelde uit van uw glucose uitslagen van de laatste 7 dagen waarop u heeft gemeten, door alle uitslagen bij elkaar op te tellen, en te delen door het aantal metingen. Kijk dan op de tekening wat uw HbA1c zou zijn geweest als u de laatste 7 weken deze uitslagen had gehad. Bent u tevreden?

Sluit de enquête