Over stichting DIEP®

Diabetes Interactief Educatie Programma

kortweg DIEP is de site voor mensen met diabetes type 2 en hun zorgverleners.

DIEP® volgt de Nederlandse richtlijnen voor goede diabeteszorg en wordt regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen.

Stichting DIEP® is eigenaar en beheerder van het Diabetes Interactief Educatie Programma DIEP®. De stichting (KVK 14105532) is gevestigd te Maastricht en heeft geen winstoogmerk. Stichting DIEP® heeft als doel het ondersteunen en faciliteren van zelfmanagement voor mensen met diabetes en andere chronische aandoeningen waarbij zelfmanagement centraal staat.

Diabetes type 2 voorlichting
Sluit de enquête