sv

Behandeling van diabetes is meer dan het voorschrijven van bloedglucose verlagende medicijnen. Niet alleen de glucoseregulatie, maar ook gewicht, beweging, bloeddruk en bloedvetten hebben invloed op de kwaliteit en de duur van uw verdere leven met diabetes.

Goed omgaan met al deze aspecten vergt elke dag weer allerlei keuzes en beslissingen. We spreken daarom over diabetes management, en noemen uw actieve rol daarin zelfmanagement. Die rol is drieledig: u bent tegelijk patiënt, leerling, en een mens met diabetes die opkomt voor zijn maatschappelijke belangen.

Uw diabetesteam zal u daarin steunen met uitleg, deskundige en motiverende adviezen en praktische tips. Het is belangrijk om regelmatig op controle te komen, en uw afspraken goed voor te bereiden. Die bezoeken zijn nodig om te kijken hoe het met u gaat, en om uw vragen en problemen te bespreken in het kader van uw ontwikkeling als diabetes manager. Maar ook om complicaties op te sporen en te behandelen vóórdat u er klachten van heeft.

Contact met ervaringsdeskundigen of lotgenoten via de Diabetes Vereniging Nederland (DVN) kan een belangrijke steun in de rug betekenen.

?

U weet nu al veel over behandeling en management van diabetes. Maar hoe zit dat bij u zelf? Zou u antwoord kunnen geven op de volgende vragen?

  • Kent u de belangrijkste elementen van uw eigen behandel- of zorgplan?
  • Is het u duidelijk waarom u juist die medicijnen heeft gekregen die u gebruikt?
  • Kunt u zich vinden in uw rol als zelfmanager van uw diabetes?

Heeft u dit hoofdstuk doorgenomen op aanraden van een van uw zorgverleners?
Dan kunt u via uw computer die onderwerpen aanvinken op onderstaand formulier dat u kunt afdrukken en meenemen bij uw volgende afspraak. 

Sluit de enquête