sv

Bij veel mensen met diabetes type 2 is het spuiten van insuline vroeger of later in het verloop van de ziekte nodig om de glucosewaarden (en dus het HbA1c) min of meer normaal te houden. Dat komt doordat de alvleesklier geleidelijk steeds minder insuline afgeeft.

Tijdig starten met insuline kan complicaties helpen voorkomen of uitstellen.

Voor veel mensen is starten met insuline een stap waarvoor soms barrières moeten worden overwonnen, en dat kan ook gelden voor uw zorgverlener. Als u begrijpt waarom het nodig is en hoe het gaat, valt het meestal erg mee.

Ook als het spuiten een routine is geworden blijft een goede injectietechniek van belang om spuitplekken te voorkomen.

U kunt ook bij insuline gebruik zelf veel doen om uw diabetes in balans te houden, door op te letten en zo nodig voorzorgsmaatregelen te nemen bij flinke inspanning, sport, etentjes, feestjes, reizen en ziekte.

Het regelen van uw diabetes met insuline om het leven te kunnen leiden dat u wilt is een leerproces, dat u kunt zien als een spel dat u met uw zorgverleners speelt.

?

U heeft nu heel wat gelezen over het gebruik van insuline bij mensen met diabetes type 2. Maar hoe zit dat bij u zelf? Kunt u antwoord geven op de volgende vragen?

  • Wat is voor u een goede reden om insuline te gaan spuiten?
  • Wat ziet u als nadelen?
  • Wat weegt voor u het zwaarst?
  • Welke vragen heeft u nog voor uw zorgverlener?

Heeft u dit hoofdstuk doorgenomen op aanraden van een van uw zorgverleners?
Dan kunt u via uw computer die onderwerpen aanvinken op een formulier dat u kunt afdrukken en meenemen bij uw volgende afspraak.

Sluit de enquête