sv

Langdurig verhoogde glucosewaarden kunnen vervelende complicaties veroorzaken van uw hart, grote bloedvaten en de kleine vaatjes van uw ogen, nieren en zenuwen.

Deze vaatcomplicaties kunnen leiden tot klachten als pijn op de borst, slechtziendheid of zenuwpijn. Soms ook tot ernstige gevolgen als een hartinfarct, amputatie, of zelfs een voortijdig overlijden.

Diabetes gaat bovendien gepaard met een grotere kans op andere oogproblemen, infecties en sommige bindweefselafwijkingen.

Met zo goed mogelijke glucosewaarden én aanpak van de andere cardiovasculaire risicofactoren kunt u deze vaatcomplicaties uitstellen, voorkómen of beperken. Dat is niet altijd eenvoudig, maar wel zeer de moeite waard! U levert daarmee een belangrijke bijdrage aan behoud van uw kwaliteit van leven.

?

U heeft nu al heel wat gelezen over mogelijke complicaties bij diabetes, maar hoe zit dat bij uzelf? Weet u het antwoord op de volgende vragen?

  • Heeft u zelf één of meer van deze complicaties? Zo ja, welke?
  • Wordt u jaarlijks gecontroleerd op mogelijke complicaties?
  • Heeft u klachten die kunnen passen bij een complicatie die nog niet is vastgesteld?
  • Zo ja, denkt u er dan aan daarover te praten bij het volgende bezoek aan uw huisarts of een ander lid van uw diabetes-team?

Hebt u dit hoofdstuk doorgenomen op aanraden van een van uw zorgverleners?
Dan kunt u via uw computer die onderwerpen aanvinken op onderstaand formulier dat u kunt afdrukken en meenemen bij uw volgende afspraak.

Sluit de enquête