sv

Zelfcontrole is met name zinvol voor mensen die insuline gebruiken. Mensen die andere medicatie gebruiken kunnen er baat bij hebben in speciale omstandigheden, zoals  ter voorbereiding op insuline behandeling, bij zwangerschap of als hypo’s optreden bij gebruik van SU tabletten.

Zelfcontrole helpt u inzicht te krijgen in het verloop van uw glucosewaarden onder verschillende omstandigheden. Bijhouden van uw zelfcontrole dagboekje, met het noteren van bijzonderheden in uw voeding of activiteiten, verschaft u het meeste inzicht. Dat biedt u houvast om uw glucosegehalte zoveel mogelijk binnen de afgesproken streefwaarden te krijgen en te houden.

Hoe vaak en op welke tijden het meten van uw bloedglucose zinvol is, hangt af van verschillende factoren. U kunt daarover het beste overleggen met uw diabetesteam.

?

U heeft nu heel wat gelezen over zelfcontrole, maar hoe zit dat bij uzelf? Zou u antwoord kunnen geven op de volgende vragen?

Als u insuline gebruikt en aan zelfcontrole doet:

  • Heeft u in uw laatste vier dagcurves een patroon kunnen herkennen?
  • Was er voor uw laatste ‘extra’ glucosemeting een speciale aanleiding?

Als u geen insuline gebruikt en aan zelfcontrole doet:

  • Wat is voor u de meerwaarde van zelfcontrole?

Heeft u dit hoofdstuk doorgenomen op aanraden van een van uw zorgverleners?
Dan kunt u via uw computer die onderwerpen aanvinken op onderstaand formulier dat u kunt afdrukken en meenemen bij uw volgende afspraak.

Sluit de enquête