Wat zijn streefwaarden? Uw persoonlijke streefwaarden zijn de uitkomsten van allerlei bepalingen en metingen (zoals HbA1c, bloeddruk of gewicht), waarbij u en uw behandelaars streven naar een zo goed mogelijk resultaat van de diabeteszorg in uw situatie.

streefwaardentabel

Algemene streefwaarden zijn die uitkomsten, waarvan in onderzoek bij grote aantallen mensen met diabetes is bewezen dat ze de kans op complicaties uitstellen, beperken of voorkomen.

Persoonlijke streefwaarden zijn vaak gelijk aan de algemene streefwaarden, maar soms ook niet. We noemen twee voorbeelden:

Stel u bent een 50-jarige man, die metformine en 2 x daags insuline gebruikt. De algemene streefwaarde voor het HbA1c op uw leeftijd is lager dan 53 mmol/mol. Bij zo’n goede instelling is er wel een kans op hypo’s. Maar u bent buschauffeur, en wilt dus geen hypo tijdens uw werk. Dan kunnen u en uw zorgverlener afspreken dat uw streefwaarde voor het HbA1c (voorlopig) niet 53mmol/mol maar bijvoorbeeld 58mmol/mol is.

Of: u bent een vrouw van 70 jaar met een gewicht van 83 kilo en een lengte van 1.70, dus een BMI van 29 kg/m2. Volgens de algemene streefwaarde voor een goede BMI (onder 25) zou uw gewicht 72 kg moeten zijn. Moet u nu 11 kilo afvallen? Nee, maar u kunt met uw diëtist afspreken dat u probeert 5-10% van uw gewicht kwijt te raken. U kiest voor 7 kg afvallen. Uw streefwaarde voor de BMI voor de komende periode wordt dan 26.5 kg/m2. 

Uw diabetesteam hanteert in principe de algemene streefwaarden, tenzij er een goede reden is om samen een andere streefwaarde voor u af te spreken. Dat kan tijdelijk zijn, bijvoorbeeld als haalbare tussenstap op weg naar een nog onbereikbaar doel. Het kan ook blijvend zijn, bijvoorbeeld als u een bijkomende ziekte of handicap heeft die maakt dat de algemeen geldende streefwaarde voor u niet haalbaar of niet verstandig is.

U kunt uw eigen streefwaarden vastleggen in de Diabetespas, zoals te zien is op het plaatje hierboven. De diabetespas is verkrijgbaar bij uw apotheek.

De algemene streefwaarden die als leidraad worden gehanteerd hebben we samengevat in onderstaande tabellen.

Streefwaarden

Streefwarden
Sluit de enquête