Laserbehandeling

Behandeling met laserstralen, zoals wordt toegepast bij schade aan het netvlies ten gevolge van diabetes.
Diabetische retinopathie

LDL(-cholesterol)

Afkorting van Low Density Lipoproteïn, een ongunstige vorm van cholesterol in het bloed, vaak verhoogd bij diabetes.
Bloedvetten

Leefstijl

Een term voor alles wat te maken heeft met voeding, lichaamsbeweging, roken en alcoholgebruik, en de gevolgen daarvan voor uw gezondheid. We onderscheiden dan ook een gezonde leefstijl en een ongezonde leefstijl. Diabetes heeft veel te maken met keuzes in leefstijl.
Diabetes en leefstijl

Lichaamsbeweging

Met lichaamsbeweging of lichamelijke activiteiten bedoelen we meer dan het bewegen dat iedereen min of meer automatisch doet in het dagelijks leven. Het gaat om een vorm van inspanning (van gezond bewegen tot intensievere sportbeoefening) met allerlei positieve effecten op uw gezondheid.
Lichaamsbeweging
Intensief sporten

Soms zijn voorzorgsmaatregelen verstandig of nodig om een hypo te vermijden.
Voorzorgsmaatregelen bij inspanning

Lipodystrofie

Lipodystrofie is de medische term voor veranderingen in het onderhuidse vet. Er zijn verschillende vormen en oorzaken. Ook als gevolg van insuline injecties kunnen veranderingen ontstaan. Voor de bobbels die samenhangen met vaak op dezelfde plek spuiten of met een naald die al vaker gebruikt is (of niet de juiste lengte heeft) spreken we over spuitplekken of spuitinfiltraten, al wordt ook de term lipo's wel gebruikt.
Aandachtspunten

Als je in zo'n bult spuit, bereikt de insuline de bloedvaatjes moeilijker, wat de glucoseregulatie ongunstig beïnvloedt.
Uit balans?

Longemfyseem

Met chronische bronchitis vaak samen COPD genoemd: een afkorting van de Engelse term Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische obstructieve longziekte). Bij emfyseem (ook wel rek uit de long) zijn de wanden van de longblaasjes beschadigd, vaak als gevolg van chronische bronchitis. Het wordt gekenmerkt door gestoorde gaswisseling (onvoldoende zuurstof in en afvalgas uit), met kortademigheid en moeheid als klachten. De belangrijkste oorzaak van COPD is roken.
Roken, waarom niet?

Lotgenoten

Mensen die in dezelfde situatie verkeren: in dit geval het hebben van diabetes. Contact met lotgenoten kan een belangrijke steun betekenen: voor een begripvol luisterend oor of het uitwisselen van ervaringen in het dagelijks omgaan met diabetes. U zult overal mensen met diabetes tegen komen,
Diabetes, een groeiend probleem

maar nergens vindt u zoveel ervaringsdeskundigen als bij de patiëntenvereniging voor diabetes de Diabetes Vereniging Nederland.
www.dvn.nl

Sluit de enquête