NDF (Nederlandse Diabetes Federatie)

Vereniging waarin organisaties van mensen met diabetes, behandelaars en wetenschappers samen werken aan een goede diabeteszorg in Nederland.
www.diabetesfederatie.nl

Nefropathie

Door diabetes veroorzaakte schade aan de nieren (nefro=de nier betreffend).
Diabetische nefropathie

Netvlies(schade)

Het netvlies (of de retina) is een vaatrijk vlies achter in de oogbol. Het is te beschouwen als een scherm of lichtgevoelige plaat, waarop de beelden die onze ogen bereiken worden geprojecteerd, waardoor we kunnen zien. De bloedvaatjes van het netvlies worden bij diabetes vaak beschadigd.
Diabetische retinopathie

Neuropathie

Door diabetes veroorzaakte aantasting van de zenuwen (neuro= de zenuw betreffend).
Diabetische neuropathie

Diabetische neuropathie of zenuwschade wordt vaak niet herkend, maar kan ernstige gevolgen hebben. Heeft u last van uw voeten of onderbenen, en wilt u weten of deze klachten kunnen komen door neuropathie? Een vragenlijst kan helpen daar een antwoord op te geven.
Vragenlijst neuropathie

Meer over de verschillende vormen van neuropathie vindt u onder de nadere info van het hoofdstuk Complicaties.

Nierschade

De Nederlandse naam voor nefropathie, bijvoorbeeld als complicatie van diabetes.
Diabetische nefropathie

Nuchter

Betekent in de gezondheidszorg: na minimaal 8 uur zonder eten of drinken, en zonder gebruik van enige medicatie. Gebruikt als aanwijzing voor bloedprikken (bijvoorbeeld een nuchtere glucose), voor inname van bepaalde medicijnen (op de nuchtere maag), of in de zin van nuchter blijven voor een operatie of onderzoek.
Als andere ziekten zich aandienen

In het algemeen taalgebruik heeft het meer betekenissen, zoals: geen alcohol gebruikt hebben.

Sluit de enquête