Balans

Een weegschaal of balans dient om iets af te wegen. Bij diabetes wordt de term in balans bijvoorbeeld gebruikt om aan te geven dat de glucoseverhogende factoren in evenwicht zijn met de glucose-verlagende factoren.
Uw diabetes in balans

We spreken ook over energiebalans: dat betekent dat er evenveel calorieën worden ingenomen met de voeding als verbruikt om te leven en te kunnen inspannen.
Calorieën

Behandeldoel

De doelen die u probeert te bereiken met uw behandeling. Dat kunnen algemene doelen zijn,
Voor u zelf

concrete veranderingen in leefstijl,
Zelf haalbare doelen stellen

of de streefwaarden die u afspreekt voor glucosewaarden, HbA1c, bloedvetten en bloeddruk.
Streefwaarden

Behandelplan

Een plan dat de behandeldoelen omvat die u met uw diabetesteam afspreekt, maar ook hoe en binnen welke termijn u die probeert te bereiken. Tegenwoordig spreken we ook van een (individueel) zorgplan, waarbij de behoeften en mogelijkheden van de mens met diabetes als uitgangspunt dienen.
Het behandelplan

Beroerte (CVA)

Een beroerte is meestal een herseninfarct, ontstaan door blokkade van een hersenvat; soms een hersenbloeding.
Overzicht

Biguaniden

De naam van een groep bloedglucose verlagende tabletten. In Nederland wordt daarvan alleen metformine gebruikt.
Tabletten
Overzicht tabletten

Bijspuiten

Het extra (buiten het normale insulineschema om) spuiten van snel- of kortwerkende insuline om een te hoge glucose omlaag te krijgen, in het kader van zelfregulatie.
Meer over zelfregulatie

Bindweefselafwijkingen

Enkele bindweefselafwijkingen komen bij diabetes na langdurig verhoogde glucosewaarden vaker voor dan bij mensen zonder diabetes.
Andere gevolgen

Blaas- of plasproblemen

Komen bij mensen met diabetes veel voor. In de vorm van blaasontsteking (bacteriën groeien graag in urine met veel glucose) of als gevolg van autonome zenuwschade.
Blaas en seksuele functies

Bloeddruk

De bloeddruk is de druk die heerst in uw slagaders. Hoge bloeddruk geeft meer kans op hart- en vaatziekten.
Hoge bloeddruk

Bloedglucose verlagende medicijnen

Verzamelnaam voor alle soorten glucoseverlagende medicijnen bij de behandeling van diabetes.
Overzicht tabletten
Overzicht insulines
GLP-1 analogen

Bloedglucose of bloedsuiker

Ook wel glucosewaarde, glucosegehalte, glucosespiegel, glucoseconcentratie of kortweg glucose: de hoeveelheid glucose in het bloed op een bepaald moment, uitgedrukt in mmol/l (millimol per liter). Wordt gemeten in bloed uit een ader (door het laboratorium) of met zelfcontrole via een vingerprik.
Wat doet insuline?

Bloedglucosemeter

Een computergestuurd apparaatje waarmee via een vingerprik uw bloedglucose kan worden gemeten, in de huisartsenpraktijk of door uzelf in het kader van zelfcontrole.
Wat heeft u nodig?

De meting kan door meerdere oorzaken soms niet lukken of onbetrouwbaar uitvallen.
Problemen bij bloedglucose meting

Bloedvetten

Verzamelnaam voor de verschillende vetten in het bloed.
Bloedvetten

Body Mass Index (BMI)

Een maat voor iemands gewicht in verhouding tot de lengte. De BMI zegt meer dan alleen het gewicht of iemand een gezond gewicht heeft, danwel overgewicht (met verhoogd risico op allerlei kwalen) of ondergewicht.
Overgewicht

Buikomtrek

De buik- of middelomtrek is een maat voor vaststelling van de hoeveelheid buikvet.
Middel- of buikomtrek

Buikvet

Overmatige vetophoping in de buik (appelvorm genoemd), welke meer kans geeft op hart- en vaatproblemen dan vetophoping rond de heupen.
Middel- of buikomtrek

Sluit de enquête