Dagboek

Bij diabetes: boek, waarin u uw zelfcontrole gegevens noteert: uw glucosewaarden en bijzonderheden betreffende voeding, medicatie, beweging en andere zaken die uw glucose beïnvloeden. Het geeft u een goed overzicht om te bespreken met uw behandelaars.
Wat kan ik met de uitslagen doen?

Bij pijn: dagboek, waarin iemand met zenuwpijn kan noteren hoe ernstig hij of zij de pijn ervaart op verschillende momenten van de dag, of wat de pijn deed afnemen.
Pijndagboek
Pijndagboek - Toelichting

Dagcurve

Het meten van meerdere glucosewaarden op verschillende tijdstippen op ee dag, volgens een vast patroon.
Doel van zelfcontrole op bepaald moment

Darmproblemen

Bij mensen met autonome zenuwschade kan verstopping (soms diarree) optreden door een verstoorde beweeglijkheid van de darmen.
Maag en darm

Depressie

Het niet meer zien zitten, met negatieve gevoelens als eenzaamheid, wanhoop en gebrek aan zelfvertrouwen, welke het dagelijks functioneren kunnen belemmeren.
Psychische aspecten

Depressie kan soms een gevolg zijn van chronische pijnklachten of loopstoornissen door neuropathie.
Het beloop

Depressieve klachten

Bijvoorbeeld vaak somber zijn, futloos zijn of geen zin hebben in eten. Onopgemerkt of onbehandeld kunnen de klachten uitmonden in een echte depressie. Depressieve klachten komen bij diabetes vaak voor, door diverse oorzaken.
Psychische aspecten

De NDF richtlijn beveelt aan, ter opsporing van depressieve klachten, bij elk jaargesprek van mensen met diabetes de stemming te peilen via een simpele vragenlijst van de WHO (Wereldgezondheidorganisatie). Via de link hieronder vindt u de vragenlijst, die u op uw computer kunt invullen.
WHO-5 vragenlijst

Desinfecteren

Vakterm voor ontsmetten, ofwel de huid schoonmaken met alcohol of ander ontsmettend middel.
Voor een vingerprik bij zelfcontrole of voor een insulineinjectie is het voldoende dat de huid schoon en droog is. Ontsmetten is niet nodig en wordt afgeraden.
Zelfcontrole Hoe doe ik dat?

Diabetes mellitus

De volledige medische naam voor diabetes. Diabetes mellitus betekent de honingzoete doorloop: veel zoete urine plassen en veel drinken.
Klachten

Diabetesmanagement

De term waarmee het geheel van de behandeling van diabetes wordt aangegeven: niet alleen de glucoseregulatie, maar ook behandeling van risicofactoren voor late complicaties en behandeling van die complicaties.
Waarom het begrip management?

Diabetespas

Klein boekje, uitgegeven door de Nederlandse Diabetes Federatie en verkrijgbaar via uw apotheek, waarin u de uitslagen van (jaar)controles kunt noteren, zodat u een goed overzicht heeft van het effect van uw diabetesmanagement.
Inhoud van de jaarcontrole

Diabetesverpleegkundige

Een verpleegkundige die in diabetes gespecialiseerd is en zich voornamelijk bezig houdt met diabeteszorg. Diabetesverpleegkundigen werken meestal in het ziekenhuis of op een diabetes polikliniek, georganiseerd door ziekenhuis en huisartsen tezamen. Soms houden ze spreekuren in de praktijk van een huisarts. Ze zijn vaak de spil van het diabetesteam.
Wie doet wat?

Diabetische voet

Door diabetes veroorzaakte voetafwijkingen, met name een voetzweer.
Voetproblemen

Diagnose

Het vaststellen van een bepaalde ziekte, zoals diabetes, aan de hand van daarbij passende klachten en verschijnselen, en bevindingen bij verder onderzoek (zoals bloeduitslagen).
Klachten

Dieet

Algemene benaming voor een voedingsadvies dat een gunstig effect heeft bij een bepaalde aandoening, zoals overgewicht, hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol of diabetes, of bij een combinatie daarvan.
Voedingsadvies

Doktersassistente

Steun en toeverlaat van de huisarts. Dokters- of praktijkassistenten hebben organisatorische taken, kunnen diverse onderzoeken uitvoeren (zoals bloeddruk, gewicht en glucose meten) en hebben steeds vaker een taak bij de voorlichting over allerlei ziekten, zoals diabetes.
Wie doet wat?

DPP-4-remmers

Glucoseverlagende tabletten die de afbraak van de incretine-hormonen GLP-1 en GIP remmen. Omdat de soortnamen eindigen op -gliptine worden ze ook wel gliptines genoemd.
Meer over tabletten

Druivensuiker

Dextrose is de officiële naam van druivensuiker: glucose uit zetmeel in planten. In drank- of tabletvorm gebruikt als eerste keus bij de behandeling van hypoglycemie, omdat het de glucose het snelst doet stijgen.
Wat te doen bij een hypo?

Dupuytren

De ziekte van (=genoemd naar dokter) Dupuytren is een bindweefsel aandoening, waarbij verdikking van de handpalm ontstaat. Komt bij diabetes vaker voor dan zonder diabetes.
Andere gevolgen

DVN

Diabetes Vereniging Nederland. De vereniging voor mensen met diabetes: de grootste patiëntenvereniging in Nederland, met regionale afdelingen. De DVN behartigt de gezamenlijke belangen van alle mensen met diabetes, en biedt een schat aan informatie via haar website, maandblad Diabc, cursussen en lotgenotencontact.
www.dvn.nl

Dyslipidemie

Medische term voor een ongunstige vetsamenstelling in het bloed. Bij diabetes komt dat erg veel voor, en spreken we van diabetische dyslipidemie.
Bloedvetten

Sluit de enquête