Haalbare doelen

Iets ten goede veranderen (zoals afslanken of meer bewegen) lukt het best als u het einddoel (10 kilo afvallen of een half uur bewegen per dag) stapsgewijs verdeelt in kleine concrete doelen, die u ook werkelijk denkt te kunnen bereiken, bijvoorbeeld 1 kilo per maand, of elke week een dag vaker een half uur wandelen.
Zelf haalbare doelen stellen

Hart- en vaatziekten

Veel voorkomende complicatie bij diabetes type 2.
Hart- en vaatziekten

Hartfalen

Pompstoornis van het hart door onvoldoende kracht van de hartspier.
Overzicht

Hartinfarct

Uitval van een deel van de hartspier door afsluiting van een kransslagader.
Overzicht

Meestal geeft dat heftige pijn op de borst, maar bij mensen met autonome zenuwschade kan een hartinfarct ook zonder die kenmerkende pijn verlopen. Dit wordt een stil hartinfarct genoemd.
Hart en vaten

HbA1c (glyHb)

Bloedtest, welke een goed beeld geeft van het gemiddelde van uw glucosewaarden in de voorgaande 2-3 maanden, en daarmee een maat is voor uw glucoseregulatie.
Controle van de glucoseregulatie
Meer over HbA1c

Met ingang van april 2010 wordt de HbA1c waarde uitgedrukt in mmol/mol (millimol per mol). Voorheen was dat in procenten.
Klik hier voor de omrekentabel HbA1c

HDL(-cholesterol)

Afkorting van High Density Lipoprotein, een gunstige vorm van cholesterol in het bloed, vaak verlaagd bij diabetes.
Bloedvetten

Hoge bloeddruk

Een bloeddruk boven de streefwaarden, gepaard gaand met een hogere kans op hart- en vaatziekten.
Hoge bloeddruk

Hormoon

Hormonen zijn stoffen in het bloed (gemaakt in klieren) die de verschillende processen in het lichaam regelen. Zo regelt het hormoon insuline met name de glucosestofwisseling, en speelt het een rol bij de vetstofwisseling.
Wat doet insuline?

Andere hormonen die bij diabetes een rol spelen zijn bijvoorbeeld glucagon en GLP-1 analogen.
Meer over hormonen bij type 2

Als we spreken over hormonale invloeden die uw diabetes uit balans kunnen doen raken, dan gaat het om stress hormonen (Psychische aspecten), of geslachtshormonen (Menstruatie en overgang), of bijnierschorshormonen (zoals prednison).
Als andere ziekten zich aandienen

Humane insulines

Humane of ‘menselijke’ insulines hebben dezelfde eiwitstructuur als mens-eigen insuline, in tegenstelling tot eerdere insulines die nog werden gemaakt van runder- of varkensinsuline. Voorbeelden zijn de kortwerkende insulines en het middellang werkende NPH.
Na de humane kwamen de ‘analoge’ insulines. Vanaf 1996 de snelwerkende analogen: insulines die zo gefabriceerd zijn dat ze supersnel in het bloed worden opgenomen. Daardoor kunnen ze tijdens of zelfs na de maaltijd worden gespoten. Ze zijn ook geschikter voor een snelle correctie van hoge glucosewaarden dan de oudere kortwerkende insulines.
Vanaf 2003 kwamen de (ultra)langwerkende insuline-analogen op de markt. Die hebben een structuur die er juist voor zorgt dat de insuline veel trager in het bloed wordt opgenomen dan de oudere (middel)langwerkende insulines.
Voor een overzicht van alle huidige insulines en hun werkingsprofielen zie:
Insulines

Hyperglycemie

Letterlijk: te veel glucose in het bloed. Soms wordt hyper gebruikt als tegenstelling tot hypo, maar omdat die woorden verwarring kunnen geven spreken we meestal over hoge glucosewaarden als we het hebben over kortdurend verhoogde waarden. We gebruiken de term hyperglycemie vooral als we spreken over langdurige hyperglycemie of over een hyperglycemische ontregeling.
Hoge glucosewaarden

Hypertensie

= hoge bloeddruk: een bloeddruk boven de streefwaarden, gepaard gaande met een hogere kans op hart- en vaatziekten.
Hoge bloeddruk

Hypo

Afkorting van hypoglycemie: een te lage glucose waarde (lager dan 3,5 mmol/l) met bijpassende klachten, zoals zweten en trillen.

Hypoglycemie

Letterlijk: te weinig glucose in het bloed (lager dan 3,5 mmol/l) met bijpassende klachten, zoals zweten en trillen. Daar is een heel hoofdstuk aan gewijd. Zie Lage glucose links uw scherm. Nadere uitleg over hypo's door inspanning (en hoe die te voorkomen) vindt u op een Infoblad.
Hoe voorkom ik een hypo door inspanning?

Hypo-unawareness

De vaak gebruikte Engelse term voor een verminderd gevoel voor hypo's. Dat betekent het niet tijdig voelen aankomen van een lage glucose door ontbreken van de vroege klachten als eerste waarschuwingssignalen.
Verminderd hypo gevoel

Autonome neuropathie (zenuwschade) kan daarbij een rol spelen.
Autonome neuropathie

Sluit de enquête