Keto-acidose

Medische term voor de verzuring die kan optreden als gevolg van een acute ontregeling met hoge glucosewaarden bij ernstig insulinetekort, meestal bij diabetes type 1. Als er geen glucose in de cellen komt, worden vetten verbrand voor de nodige energie. De afbraakproducten van vetten, zoals aceton, zijn zuren. Aceton is dan aantoonbaar in de urine, en te ruiken in de uitademingslucht. Keto-acidose kan, indien onbehandeld, leiden tot een coma.
Wat merkt u van hoge glucosewaarden?

Keurmerken meters

Om de betrouwbaarheid van glucosemeters te waarborgen is een kwaliteitskeurmerk in ons land wettelijk verplicht. Vaak is dat een ISO-verklaring, sommige fabrikanten kiezen aanvullend voor een TÜV-keurmerk.
Keurmerken van bloedglucosemeters

Klachten

Diabetes kan verschillende klachten veroorzaken: van hoge glucosewaarden
Wat merkt u van hoge glucosewaarden?

en van lage glucosewaarden.
Klachten en verschijnselen van een hypo

Complicaties geven hun eigen specifieke klachten. Meer daarover vindt u in het hoofdstuk Complicaties, waar ze stuk voor stuk worden besproken.

Koolhydraten

Koolhydraten zijn allerlei soorten suikers die in de voeding voorkomen. Ze zitten in zetmeelproducten, vruchten (-sap) (vruchtensuiker), melkproducten (melksuiker) en zoetwaren als snoep, koek en gebak (suiker). Een glas frisdrank levert evenveel koolhydraten als een snee brood. Koolhydraten worden afgebroken tot glucose. Glucose is een belangrijke brandstof of energiebron, met name voor uw hersens. Voor andere weefsels kunnen ook vetten als energiebron dienen. In gezonde voeding leveren koolhydraten zeker de helft van de energie die een mens dagelijks nodig heeft.
Voedingsadvies

Er zijn verschillende soorten koolhydraten, die verschillen in samenstelling en de snelheid waarmee ze worden afgebroken tot glucose.
Meer over koolhydraten

Koolhydraten tellen

Met het begrip koolhydraten tellen wordt bedoeld: het uitrekenen van de hoeveelheid koolhydraten in alles wat je eet of drinkt, om daarop te kunnen inspelen met de dosis snel- of kortwerkende insuline in het kader van zelfregulatie.
Koolhydraten en glucosepieken

Ook bij gebruik van tabletten of 2 maal daags insuline kan een gelijkmatig aanbod van koolhydraten verspreid over de dag, en van dag tot dag, grote schommelingen in uw glucosewaarden helpen vermijden. Dan is het wel handig als u weet welke voedingsmiddelen veel en welke weinig koolhydraten bevatten. Uw diëtiste kan u daar alles over vertellen. U kunt ook bij het Voedingscentrum tabellen aanvragen waarop de hoeveelheden koolhydraten en vetten in verschillende voedingsmiddelen zijn vermeld.
www.voedingscentrum.nl

Wilt u een koolhydratentabel downloaden op uw smartphone? Kijk op koolhydraatkenner.nl.

Koolmonoxide

Een zeer giftig gas (reukloos en kleurloos) dat vrijkomt bij onvolledige verbranding van koolstofverbindingen. Het is één van de belangrijke schadelijke stoffen in tabaksrook, maar ook bekend van kolendamp vergiftiging.
Roken, waarom niet?

Sluit de enquête