Maagontlediging

Als gevolg van autonome zenuwschade kan een vertraagde maagontlediging ontstaan (ook gastroparese genoemd), met diverse gevolgen.
Maag en darm

Maagoperaties

Bij extreem overgewicht kan gekozen worden voor een maagverkleining- of een bypass-operatie als hulpmiddel om af te vallen.
Ernstig en extreem overgewicht

Macro-albuminurie

Macro- en micro-albuminurie. Medische term voor een grote (macro) of kleine (micro) hoeveelheid eiwit (albumine) in de urine, zoals kan voorkomen bij diabetische nierschade.
Diabetische nefropathie

Macrovasculair

Macro- en microvasculair. Termen die veel gebruikt worden als we spreken over de complicaties van diabetes. Met macrovasculaire complicaties bedoelen we aantasting van de grote bloedvaten van hart, hersenen en benen, en met microvasculaire complicaties schade aan de kleine vaatjes in ogen, nieren en zenuwen.
Complicaties

Macula

Letterlijk: vlek. Medische term voor de gele vlek op het netvlies van het oog, die van belang is om scherp te kunnen zien.
Diabetische retinopathie

Management

Bij diabetes veel gebruikte term voor het totaal aan handelingen en beslissingen dat ten doel heeft het best mogelijke gezondheidsresultaat te bereiken. Zo spreken we van diabetesmanagement en zelfmanagement, en soms ook van cardiovasculair risicomanagement.
Waarom het begrip management?

Medicatie

Ook: medicamenten, medicijnen, of geneesmiddelen. Met het woord medicijnen wordt vaak gedoeld op tabletten, dragees of capsules die men slikt. Het woord medicatie omvat ook geneesmiddelen die ingespoten worden, zoals insuline. Het bijvoeglijk naamwoord is medicamenteus, zoals in de medicamenteuze behandeling van diabetes.
Behandeling algemeen

Menstruatie

Rondom de menstruatie schommelen de gehaltes aan vrouwelijke geslachtshormonen oestrogeen en progesteron. Omdat zij ook invloed hebben op de insulinegevoeligheid kunnen de glucosewaarden in die omstandigheden ook gaan schommelen.
Menstruatie en overgang

Metabole syndroom

= insuline-resistentie syndroom: de verschillende aandoeningen die samenhangen met insulineresistentie, de ongevoeligheid voor insuline.
Hart- en vaatziekten

Micro-albuminurie

Micro- en macro-albuminurie. Medische term voor een grote (macro) of kleine (micro) hoeveelheid eiwit (albumine) in de urine, zoals kan voorkomen bij diabetische nierschade.
Diabetische nefropathie

Microvasculair

Micro- en macrovasculair. Termen die veel gebruikt worden als we spreken over de complicaties van diabetes. Met macrovasculaire complicaties bedoelen we aantasting van de grote bloedvaten van hart, hersenen en benen, en met microvasculaire complicaties schade aan de kleine vaatjes in ogen, nieren en zenuwen.
Complicaties

Middelomtrek

De middel- of buikomtrek is een maat voor vaststelling van de hoeveelheid buikvet.
Middel- of buikomtrek

Mondverzorging

Bij diabetes is goede verzorging van uw mond van groot belang, omdat (zeker bij slechte regulatie) makkelijker een ontsteking van uw tandvlees kan ontstaan. Zo’n ontsteking kan ook een ongunstige invloed hebben op uw diabetesregulatie. Raadpleeg bij mondklachten dus uw tandarts of mondhygiënist. Zij of uw apotheek kunnen u ook adviseren met welke middelen u uw mond goed kunt verzorgen.

Monofilament

Een speciaal nylondraadje dat wordt gebruikt om bij het lichamelijk onderzoek naar zenuwschade te testen of u druk ervaart.
Neuropathie Onderzoek

Sluit de enquête